1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rước đèn tháng 8 (Rước đèn tháng tám)

Cuộn trang

Tết Trung [G] Thu rước đèn đi chơi Em rước [Bm] đèn đi khắp phố [G] phường Lòng vui sướng với đèn trong tay Em múa [D7] ca trong ánh trăng [G] rằm Đèn ông sao với đèn cá [Bm] chép Đèn thiên [Em] nga với đèn bướm [Am] bướm Em rước [D7] đèn này đến cung [G] trăng Đèn xanh lơ với đèn tím [Bm] tím Đèn xanh [Em] lam với đèn trắng [Am] trắng Trong ánh [D7] đèn rực rỡ muôn [G] màu Tít trên [G] cao dáng tròn xinh xinh Soi xuống [Bm] trần ánh sáng dịu [G] dàng Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng Em múa [D7] ca vui đón chị [G] Hằng Tùng dinh dinh cắc tùng dính [Bm] dính Tùng dinh [Em] dinh cắc tùng dinh [Am] dinh Em rước [D7] đèn này đến cung [G] trăng Tùng dinh dinh cắc tùng dính [Bm] dính Tùng dinh [Em] dinh cắc tùng dinh [Am] dinh Em rước [D7] đèn mừng đón chị [G] Hằng Tết Trung [G] Thu bánh quà đầy mâm Em bé [Bm] nhà ưa đứng quây [G] quần Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân Em muốn [D7] ăn bốn, năm ba [G] phần Ngọt thơm như bánh dẻo bánh [Bm] nướng Ngọt cay [Em] như mứt gừng mứt [Am] bí Ăn mát [D7] lòng lại thấy vui [G] thêm Hạt dưa nghe cắn nổ lốp [Bm] đốp Người vui [Em] hoan nói cười hấp [Am] tấp Bao tấm [D7] lòng mừng đón trăng [G] rằm

Video hướng dẫn