1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Rước xuân về nhà

Cuộn trang

1. Này [Am] mẹ có [Dm] nghe xôn xao [Em] lá đâm [Am] chồi Này [G] mẹ có [Em] nghe chim đua [G] hót trên [Em] đồi Này [Dm] mẹ thấy [Am] chăng ngoài sân [G] kia đàn [C] bướm đang nhởn nhơ đùa [E7] vui. Này [Am] mẹ thấy [Dm] chăng cây mai [Em] trước sân [Am] nhà Nụ [G] vàng ấp [Em] yêu bay [G] trong gió la [Em] đà Này [Dm] mẹ thấy [Am] chăng trời bao [G] la đàn [E7] én đang nhởn nhơ dập [Am] dìu. ĐK: Mẹ hay [C] chăng mùa [Em] xuân vui đã [F] sang Mẹ hay [C] chăng khổ [E7] đau xưa đã [Am] chìm Mẹ thấy [G] chăng phố [F] vui chân người [C] về Mẹ thấy [Em] chăng thôn xóm rực đèn [Am] treo. 2. Nụ [Am] cười bỗng [Dm] tươi trên môi [Em] đã khô [Am] cằn Mẹ [G] mừng thấy [Em] con xa xôi [G] đã quay [Em] về Mẹ [Dm] mừng mái [Am] tranh từ bao [G] năm quạnh [C] vắng đã có thêm người [E7] thân. Rộn [Am] ràng tiếng [Dm] ca cô con [Em] gái bên [Am] nhà Hồng [G] hồng nét [Em] môi khi thấy [G] bóng trai [Em] về Dập [Dm] dìu áo [Am] hoa từ thôn [G] trên làng [E7] dưới đi rước xuân về [Am] nhà.

Video hướng dẫn