1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sa mưa giông

Cuộn trang

Dẫu [Em] mà trời còn làm mưa lâu dài Giọt buồn giọt [A] tủi đêm ngày Cây cột mẹ [Bm] trui mái lá nghèo Cũng dừng dột [Em] xiêu Dẫu mà cơn nắng bấy [A] lâu Mà dây [Em] bầu mày còn không [D] héo Để mưa [Bm] dầm mày lại héo [Em] dây [A] [Em] Cha [G] ơi, sau cha chưa [Em] về Nhà trên bếp dưới vắng [Bm] tanh [Em] Ðợi với [A] trông mỏi [Bm] mòn ngoài kia mưa dầm Cha còn dầm mưa tàn cơn mưa [D] giông [Bm] Mẹ gần về [Em] chưa? [A] [Em] Trời sa mưa [Em] giông [A] cho mưa heo gió [C] mèo Cây [Bm] cầu cha bắt qua sông Ðể mẹ về nuớc tuột ngược [B7] dây Trời sa mưa [Am] giông tuôn buồn Con bãi đưa [Em] đò cũng lạnh [Bm] lùng Bỏ mặt dòng sông nên không [D] có chuyến đò nào [Em] đưa [A] [Em] Dẫu [Em] mà trời còn ngàn năm cứ mưa [G] hoài Ðể thèm thuồng [A] giọt nắng rớt sau [Em] hè Con vẫn [B7] ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn [Em] trông. Thế nào tia nắng cũng [A] lên trên giàn [Em] bầu Mẹ trồng cha [D] hái buổi cơm [B7] nghèo Chén canh cá cắm [Em] câu

Video hướng dẫn