Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sắc màu

Cuộn trang

1. [Gm] Một màu xanh xanh, chấm thêm [Dm] vàng vàng Một màu [G7] xanh chấm thêm [C9] vàng cánh đồng [Dm] hoang vu [Gm] Một màu [Cm] nâu nâu, một màu [F] tím tím [Bb] Màu nâu [Eb] tím mắt em [Dm] tôi ôi đẹp [Gm] dịu dàng. [Gm] Một màu xanh lam, chấm thêm [Dm] màu chàm Thời chinh [G7] chiến đã qua [C9] rồi sắc màu [Dm] tôi [Gm] Một màu [Cm] đen đen, một màu [F] trắng trắng [Bb] Chiều hoang [Eb] vắng chiếc [Dm] xe tang đi thật [Gm] vội vàng. 2, [Gm] Một đường cong cong, nối bao [Dm] đường vòng Họa người [G7] dưng nhớ [C9] khuôn mặt bắt hình [Dm] dong [Gm] Rồi một [Cm] đêm chơi vơi, làm sao vẽ [F] bóng tối [Bb] Làm sao [Eb] vẽ cánh hoa [Dm] đêm không [Gm] màu. [Gm] Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình [Dm] một mình Một đêm [G7] nhớ nhớ ra [C9] mình đã ở đâu [Dm] đây [Gm] Một đêm [Cm] trong đêm thâu, một vầng [F] sáng chói lóa [Bb] Một đêm [Eb] nhớ nhớ ra [Dm] ta vô [Gm] hình. * Hát tăng ½ tone lên [Bbm] --------- [Bbm] Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình [Fm] một mình Một đêm [Bb7] nhớ nhớ ra [Eb9] mình đã ở đâu [Fm] đây [Bbm] Một đêm [Ebm] trong đêm thâu, một vầng [Ab] sáng chói lóa [C#] Một đêm [F#] nhớ nhớ ra [Fm] ta vô [Bbm] hình.