Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sắc xuân

Cuộn trang

1. Một [Am] cánh mai [E7] vàng trong nắng [Am] mai Là [A7] lúc xuân về khắp đó [Dm] đây Một mùa [G] xuân đến trong [C] ta Một mùa [Am] xuân ngát hương [Dm] hoa Cùng bên [G] nhau hát vang lên khúc tình [E7] ca. 2. Hạnh [Am] phúc êm [E7] đềm ta có [Am] nhau Đời [A7] sẽ không còn những nỗi [Dm] đau Và con [G] tim vẫn thiết [C] tha Một tình [Am] yêu quá bao [Dm] la Và niềm [E7] tin mãi trong ta không phai [Am] nhoà. ĐK: Sắc [E7] xuân [Am] về trên đất [Dm] trời Thắm [G] tươi một mùa xuân [C] mới Bài tình [A7] ca hát lên bên [Dm] nhau Niềm hạnh [G] phúc thiết tha dâng [C] trào Một tình [Am] yêu thắm tươi muôn [Dm] màu Ngày hôm [B7] nay và mai [E7] sau. 3. Cùng [Am] hát lên [E7] nào ta đón [Am] xuân Người [A7] đến cho đời muôn sắc [Dm] xuân Đường tình [G] yêu bước bên [C] nhau Lời thương [Am] yêu đã trao [Dm] nhau Một mùa [E7] xuân với hương hoa vạn sắc [Am] màu. * [E7] Sắc hoa mùa xuân [F] thắm [E7] tươi tình [Am] xuân.