Sắc xuân

≣≣
1. Một [Am] cánh mai [E7] vàng trong nắng [Am] mai
[A7] lúc xuân về khắp đó [Dm] đây
Một mùa [G] xuân đến trong [C] ta
Một mùa [Am] xuân ngát hương [Dm] hoa
Cùng bên [G] nhau hát vang lên khúc tình [E7] ca.
2. Hạnh [Am] phúc êm [E7] đềm ta có [Am] nhau
Đời [A7] sẽ không còn những nỗi [Dm] đau
Và con [G] tim vẫn thiết [C] tha
Một tình [Am] yêu quá bao [Dm] la
Và niềm [E7] tin mãi trong ta không phai [Am] nhoà.
ĐK:
Sắc [E7] xuân [Am] về trên đất [Dm] trời
Thắm [G] tươi một mùa xuân [C] mới
Bài tình [A7] ca hát lên bên [Dm] nhau
Niềm hạnh [G] phúc thiết tha dâng [C] trào
Một tình [Am] yêu thắm tươi muôn [Dm] màu
Ngày hôm [B7] nay và mai [E7] sau.
3. Cùng [Am] hát lên [E7] nào ta đón [Am] xuân
Người [A7] đến cho đời muôn sắc [Dm] xuân
Đường tình [G] yêu bước bên [C] nhau
Lời thương [Am] yêu đã trao [Dm] nhau
Một mùa [E7] xuân với hương hoa vạn sắc [Am] màu.
* [E7] Sắc hoa mùa xuân [F] thắm [E7] tươi tình [Am] xuân.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)