highlight chords
[D] Sài gòn có vẫn [Bm] bé, như anh [C#m] nghĩ không [F#m] em
[Bm] Như trong một bài ca thành phố [C#m]] bé, tìm hoài chẳng [A] ra
[Bm] Bé hay rộng hay [C#m] lớn, cuối [F#m] cùng chỉ là một thành phố
Và [D] ta loay hoay giữa những cô [F#m] đơn riêng mình
Sài [D] gòn có tất cả bao nhiêu ngã tư [F#m] đường
[Bm] Bao nhiêu đèn giao [E] thông và bao nhiêu lần đèn [A] đỏ
Mỗi [Bm] khi dừng đèn đỏ, mình [F#m] lại hôn nhau [F#m] nhé em
Hạnh [D] phúc hôm nay để rồi [C#m] chia tay
Sài [C#m] gòn bao nhiêu đèn [F#m] đỏ mười mấy giây hôn [Bm] nhau cháy nồng
Sài gòn bao đèn [E] đỏ hỏi anh quản lí giao [A] thông ắt sẽ ra
Tiếng còi, tiếng [D] ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hoà [Bm] nhau
Những đo [Abm] đếm và [Bm] những con số mơ [C#m] hồ
Mình lao xe đi vào [F#m] đêm Sài gòn nhoè nhoẹt và [Bm] quá hư hao
Từ đông người [E] qua, giờ thì thành phố chẳng [A] còn bóng ai
Chỉ còn [D] chúng mình, cùng tình yêu sẽ [Bm] chẳng trưởng thành
Góc [F#m] ngã tư, đèn [C#m] đỏ, chúng ta [F#] hôn nhau (yêu nhau)
[D] Sài gòn có vẫn [Bm] bé, như anh [C#m] nghĩ không [F#m] em
[Bm] Như trong một bài ca thành phố [C#m]] bé, tìm hoài chẳng [A] ra
[Bm] Bé hay rộng hay [C#m] lớn, cuối [F#m] cùng chỉ là một thành phố
Và [D] ta loay hoay giữa những cô [F#m] đơn riêng mình
[D] Nào lên xe cùng anh, anh [C#m] sẽ đưa em [F#m] về
[Bm] Chắc đây là lần [E] cuối, mình [A] sẽ không gặp lại nhau
Mỗi [Bm] khi dừng đèn đỏ, mình [F#m] lại hôn nhau [F#m] nhé em
Hạnh [D] phúc hôm nay để rồi [C#m] chia tay
Sài [C#m] gòn bao nhiêu đèn [F#m] đỏ mười mấy giây hôn [Bm] nhau cháy nồng
Sài gòn bao đèn [E] đỏ hỏi anh quản lí giao [A] thông ắt sẽ ra
Tiếng còi, tiếng [D] ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hoà [Bm] nhau
Những đo [Abm] đếm và [Bm] những con số mơ [C#m] hồ
Mình lao xe đi vào [F#m] đêm Sài gòn nhoè nhoẹt và [Bm] quá hư hao
Từ đông người [E] qua, giờ thì thành phố chẳng [A] còn bóng ai
Chỉ còn [D] chúng mình, cùng tình yêu sẽ [Bm] chẳng trưởng thành
Góc [F#m] ngã tư, đèn [C#m] đỏ, chúng ta [F#] hôn nhau (yêu nhau)
Mình lao xe đi vào [F#m] đêm và dừng mỗi khi đến [E] những ngã tư
Ta [A] hôn người tình ta nhẹ nhàng, ngọt ngào, nồng cháy khát khao
Có lẽ [D] Sài Gòn sẽ chẳng còn bé [Bm] nữa, phải không
Thành [Abm] phố chẳng còn những tìm [D] mong
Hát tăng ½ tone lên tone [G] ---------
Mình lao xe đi vào [Gm] đêm Sài gòn nhoè nhoẹt và [Cm] quá hư hao
Từ đông người [F] qua, giờ thì thành phố chẳng [Bb] còn bóng ai
Chỉ còn [Eb] chúng mình, cùng tình yêu sẽ [Cm] chẳng trưởng thành
Góc [G] ngã tư, đèn [Dm] đỏ, chúng ta [G] hôn nhau (yêu nhau)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ

Phạm Hồng Phước
[D] Sài gòn có vẫn [Bm] bé, như anh [C#m] nghĩ không [F#m] em
[Bm] Như trong một bài ca thành phố [C#m]] bé, tìm hoài chẳng [A] ra
[Bm] Bé hay rộng hay [C#m] lớn, cuối [F#m] cùng chỉ là một thành phố
Và [D] ta loay hoay giữa những cô [F#m] đơn riêng mình
Sài [D] gòn có tất cả bao nhiêu ngã tư [F#m] đường
[Bm] Bao nhiêu đèn giao [E] thông và bao nhiêu lần đèn [A] đỏ
Mỗi [Bm] khi dừng đèn đỏ, mình [F#m] lại hôn nhau [F#m] nhé em
Hạnh [D] phúc hôm nay để rồi [C#m] chia tay
Sài [C#m] gòn bao nhiêu đèn [F#m] đỏ mười mấy giây hôn [Bm] nhau cháy nồng
Sài gòn bao đèn [E] đỏ hỏi anh quản lí giao [A] thông ắt sẽ ra
Tiếng còi, tiếng [D] ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hoà [Bm] nhau
Những đo [Abm] đếm và [Bm] những con số mơ [C#m] hồ
Mình lao xe đi vào [F#m] đêm Sài gòn nhoè nhoẹt và [Bm] quá hư hao
Từ đông người [E] qua, giờ thì thành phố chẳng [A] còn bóng ai
Chỉ còn [D] chúng mình, cùng tình yêu sẽ [Bm] chẳng trưởng thành
Góc [F#m] ngã tư, đèn [C#m] đỏ, chúng ta [F#] hôn nhau (yêu nhau)
[D] Sài gòn có vẫn [Bm] bé, như anh [C#m] nghĩ không [F#m] em
[Bm] Như trong một bài ca thành phố [C#m]] bé, tìm hoài chẳng [A] ra
[Bm] Bé hay rộng hay [C#m] lớn, cuối [F#m] cùng chỉ là một thành phố
Và [D] ta loay hoay giữa những cô [F#m] đơn riêng mình
[D] Nào lên xe cùng anh, anh [C#m] sẽ đưa em [F#m] về
[Bm] Chắc đây là lần [E] cuối, mình [A] sẽ không gặp lại nhau
Mỗi [Bm] khi dừng đèn đỏ, mình [F#m] lại hôn nhau [F#m] nhé em
Hạnh [D] phúc hôm nay để rồi [C#m] chia tay
Sài [C#m] gòn bao nhiêu đèn [F#m] đỏ mười mấy giây hôn [Bm] nhau cháy nồng
Sài gòn bao đèn [E] đỏ hỏi anh quản lí giao [A] thông ắt sẽ ra
Tiếng còi, tiếng [D] ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hoà [Bm] nhau
Những đo [Abm] đếm và [Bm] những con số mơ [C#m] hồ
Mình lao xe đi vào [F#m] đêm Sài gòn nhoè nhoẹt và [Bm] quá hư hao
Từ đông người [E] qua, giờ thì thành phố chẳng [A] còn bóng ai
Chỉ còn [D] chúng mình, cùng tình yêu sẽ [Bm] chẳng trưởng thành
Góc [F#m] ngã tư, đèn [C#m] đỏ, chúng ta [F#] hôn nhau (yêu nhau)
Mình lao xe đi vào [F#m] đêm và dừng mỗi khi đến [E] những ngã tư
Ta [A] hôn người tình ta nhẹ nhàng, ngọt ngào, nồng cháy khát khao
Có lẽ [D] Sài Gòn sẽ chẳng còn bé [Bm] nữa, phải không
Thành [Abm] phố chẳng còn những tìm [D] mong
Hát tăng ½ tone lên tone [G] ---------
Mình lao xe đi vào [Gm] đêm Sài gòn nhoè nhoẹt và [Cm] quá hư hao
Từ đông người [F] qua, giờ thì thành phố chẳng [Bb] còn bóng ai
Chỉ còn [Eb] chúng mình, cùng tình yêu sẽ [Cm] chẳng trưởng thành
Góc [G] ngã tư, đèn [Dm] đỏ, chúng ta [G] hôn nhau (yêu nhau)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com