1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn cô tiên năm 2000

Cuộn trang

[Em] Mọi người chờ năm [C] ấy cùng tiến [D] lên trong năm hai [Bm] ngàn [Em] Sài gòn mình khi đó sẽ hoá [D] thân thành cô [Em] tiên [Em] Cô tiên này là [C] ước nguyện của chúng [D] ta ước mong mọi [G] người [Em] Nạn thất nghiệp sẽ [C] hết không có [D] ai khóc trong đói [Em] nghèo. Sài gòn cô [D] tiên năm hai [Em] ngàn Sài gòn cô [D] tiên năm hai [Em] ngàn [Em] Ta mong cô tiên [C] giúp mong [D] không ai đói [G] nghèo [Em] Cô xây nhà [C] khắp chốn cho những [D] ai còn trên phố [Em] phường Sài gòn cô [D] tiên năm hai [Em] ngàn Sài gòn cô [D] tiên năm hai [Em] ngàn [Em] Mọi người chờ năm [C] ấy cùng tiến [D] lên trong năm hai [Bm] ngàn [Em] Sài gòn mình khi đó sẽ hoá [D] thân thành cô [Em] tiên [Em] Cô tiên về ban [C] phép để trẻ [D] em được đi đến [G] trường [Em] Cho ta ngày đêm ngày đêm ca [C] hát và biến [D] đi mọi điều dối [Em] gian. Sài gòn cô [D] tiên năm hai [Em] ngàn Sài gòn cô [D] tiên năm hai [Em] ngàn

Video hướng dẫn