1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn mưa quá

Cuộn trang

1. Sài Gòn mưa [C] xuống ôi đường [A7] phố như [Dm] sông Chiều xa thấp [G7] thoáng bao người đứng ngóng [C] trông Phố xá tôi [F] nay bỗng mưa [C] rơi nước tơi [Dm] bời Sài Gòn ngập [C] nước triệu người [G7] dân lại tập [C] bơi 2. Giờ đây xe [C] máy bỗng lại [A7] hóa ca-[Dm] no Mực cua tôm [G7] cá bơi lội với ô [C] tô Tiến bước chân [F] đi thấy nghi [C] nghi nước đen [Dm] sì Rồi về mình [C] gãi, rồi mình [G7] xoa hỏi bệnh [C] chi? ĐK: Nước tràn vào [F] muôn nhà nước ngập vào [Em] muôn nhà Lâu rồi cả [F] phố quen dần nhà như con [C] sông Nước ngập vào [F] muôn nhà tiếng cười vẫn [Em] thiết tha Khi vào mùa [C] lũ Sài [G7] Gòn là như thế [C] thôi 3. Dừng xe trên [C] phố bao đàn [A7] cá tung [Dm] tăng Dù xe chết [G7] máy ta vẫn cứ băng [C] băng Sống mãi nơi [F] đây bỗng trong [C] tôi thấy quen [Dm] dần Sài Gòn đẹp [C] quá vào mùa [G7] mưa là vậy [C] thôi

Video hướng dẫn