1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn niềm nhớ không tên

Cuộn trang

Sài Gòn [Am] ơi! Ta mất [A7] người như người đã mất [Dm] tên Như dòng [G] sông nước cuộn quanh [F] nguồn Như người [Dm6] đi cách mặt xa [E] lòng Ta nhủ [C] thầm em có nhớ [E7] không Sài Gòn [Am] ơi! Đâu những [A7] ngày khi thành phố xôn [Dm] xao Trong niềm [G] vui tiếng hỏi câu [F] chào Sáng đời [Dm6] tươi thắm vạn sắc [E7] màu Nay còn gì [Am] đâu. Ai ra [C] đi [D] nhớ hàng me [Am] già Thu công [Dm] viên [F] hoa vàng tượng [Am] đá Thôi hết [F] rồi mộng ước xa [E7] xôi Theo dòng đời [Am] trôi. Sài Gòn [Am] ơi! Đâu những [A7] ngày mưa mùa khoác áo [Dm] đi Tay cầm [G] tay nói nhỏ câu [F] gì Đâu quầy [Dm6] hoa quán nhạc đêm [E] về Còn rộn [C] ràng giọng hát Thái [E7] Thanh Sài Gòn [Am] ơi! Thôi hết [A7] rồi những ngày hát nhớ [Dm] nhau Nhớ Phạm [G] Duy với tình ca [F] sầu Mắt lệ [Dm6] rơi khóc thuở ban [E] đầu Còn gì [Am] đâu Sài Gòn [Am] ơi! Ta mất [A7] người như người đã mất [Dm] tên Mất từng [G] con phố đổi tên [F] đường Khi hẹn [Dm6] nhau ta lạc lối [E] tìm Ôi tình [C] buồn như đã sống [E7] thêm Sài Gòn [Am] ơi! Tôi mất [A7] người như người đã mất [Dm] tôi Như trường [G] xưa mất tuổi thiên [F] thần Hy vọng [Dm6] xa hay mộng ước [E] gần Nay còn gì [Am] đâu Ai ra [C] đi [D] nhớ hoài câu [Am] thề Nơi quê [Dm] hương [F] muôn người chờ [Am] ngóng Ta tiếc [F] thời âu yếm xa [E7] xưa Bây giờ còn [Am] đâu Sài Gòn [Am] ơi! Ta mất [A7] người như người đã mất [Dm] tên Như hàng [G] cây lá đổ bên [F] thềm Mặt trời [Dm6] soi dáng nhỏ dịu [E] hiền Đang ngập [C] ngừng trên môi lắng [E7] im Sài Gòn [Am] ơi! Ta mất [A7] người như người đã mất [Dm] tên Như mộ [G] bia đá lạnh hương [F] nguyền Như trời [Dm6] sâu đã bỏ đất [E] liền Nay còn [Am] đâu.

Video hướng dẫn