Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sài Gòn

Cuộn trang

1. Dừng chân trên [A] bến khi chiều [F#7] nắng chưa [Bm] phai Từ xa thấp [E7] thoáng muôn tà áo tung [A] bay Nếp sống vui [D] tươi nối chân [A] nhau đến nơi [Bm] đây Sài Gòn đẹp [A] lắm, Sài Gòn [E7] ơi! Sài Gòn [A] ơi! 2. Ngựa xe như [A] nước trên đường [F#7] vẫn qua [Bm] mau Người ra thăm [E7] bến câu chào nói xôn [A] xao Phố xa thênh [D] thang đón chân [A] tôi đến chung [Bm] vui Sài Gòn đẹp [A] lắm, Sài Gòn [E7] ơi! Sài Gòn [A] ơi! ĐK: Lá la la [D] lá la, lá la la [C#m] lá la Tiếng cười cùng [D] gió chan hoà niềm vui say [A] sưa Lá la la [D] lá la , lá la la [C#m] lá la Ôi đời đẹp [D] quá, đẹp [E7] quá tràn bao ý [A] thơ. 3. Một tình yêu [A] mến ghi lời [F#7] hát câu [Bm] ca Để lòng thương [E7] nhớ bao ngày vắng nơi [A] xa Sống mãi trong [D] tôi bóng hôm [A] nay sẽ không [Bm] phai Sài Gòn đẹp [A] lắm, Sài Gòn [E7] ơi! Sài Gòn [A] ơi!