highlight chords
				             [Am]        [Dm] 
H ôm nay mưa buồn q uá… 
    [E7]    [C]    [Am]     [F]      [E7] 
Con đư ờng đã qu en lâu ng ày, những s áng vội vàng 
               [Am]    [Dm]    [G]      [C]  
Tình vẫn chưa tan sao mưa sá ng lại đế n, nhanh q uá anh không ngờ 
  [Am]       [Dm]   [E7]    [Am]     
Em vui tươi cười n ói như n gười đã qu en lâu rồi 
   [F]     [E7]        
Ánh m ắt thay lời ….Cà phê sáng nay 
 

      [Am]    [Dm]    [G]      [C]  
Và ngoài k ia, trời v ẫn mưa ho ài, vẫn mưa h oài… 
 [Am]       [Dm]   [E7]    [Am]
Bao lo âu nào c ó tan và o tiếng m ưa 
        [F]      [E7] 
Vẫn còn đây nh ững muộn sầu 
             [Am]    
Tình biết sẽ trôi đến ph ương nào 
 [F]        [E7]      [Am]   
...Giờ nước mắt tuôn những ngh ẹn ngào 
 

 [C]           [Am]       [G]  
Có những sóng gió mới biết được tình kia 
     [C]      [F] 
Ôi, sao m ong manh quá 
 [C]          [Am]       [G] 
Có những bão tố đã cu ốn thuyền tình em 
     [C]      [E] 
Đến góc t rời thật xa 
            [B]      
Nhưng sao hôm nay bao n hiều bồi hồi 
        [B7]          
Dường như tim em cũng đang sống vui 
    [Em]       
Yêu th ương trở lại… 
 

 [Am]        [Dm]  
Hôm nay mưa buồn q uá,… 
    [E7]   [Am]        [F]     [E7] 
Con đườ ng đã đi bao ngày những sá ng vội vàng 
              [Am]   [F]      [G] 
Tình ngỡ chưa tan sao mưa s áng lại đến, nhanh q uá 
     [C]    [Am]      [Dm]      [E7]    [Am]  
Anh không ngờ… Ta chia tay còn đó biết bao đ iều muốn t rao, 
        [F]       [E7] 
Nhưng vội khôn g nói thành lờ i 
               [Am]      
Rồi em bước theo tiếng mưa r ơi bên ngoài 
 [F]     [E7]        [Am]    
Và anh ngón g theo dấu chân a i xa hoài 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sáng mưa

				             [Am]        [Dm] 
H ôm nay mưa buồn q uá… 
    [E7]    [C]    [Am]     [F]      [E7] 
Con đư ờng đã qu en lâu ng ày, những s áng vội vàng 
               [Am]    [Dm]    [G]      [C]  
Tình vẫn chưa tan sao mưa sá ng lại đế n, nhanh q uá anh không ngờ 
  [Am]       [Dm]   [E7]    [Am]     
Em vui tươi cười n ói như n gười đã qu en lâu rồi 
   [F]     [E7]        
Ánh m ắt thay lời ….Cà phê sáng nay 
 

      [Am]    [Dm]    [G]      [C]  
Và ngoài k ia, trời v ẫn mưa ho ài, vẫn mưa h oài… 
 [Am]       [Dm]   [E7]    [Am]
Bao lo âu nào c ó tan và o tiếng m ưa 
        [F]      [E7] 
Vẫn còn đây nh ững muộn sầu 
             [Am]    
Tình biết sẽ trôi đến ph ương nào 
 [F]        [E7]      [Am]   
...Giờ nước mắt tuôn những ngh ẹn ngào 
 

 [C]           [Am]       [G]  
Có những sóng gió mới biết được tình kia 
     [C]      [F] 
Ôi, sao m ong manh quá 
 [C]          [Am]       [G] 
Có những bão tố đã cu ốn thuyền tình em 
     [C]      [E] 
Đến góc t rời thật xa 
            [B]      
Nhưng sao hôm nay bao n hiều bồi hồi 
        [B7]          
Dường như tim em cũng đang sống vui 
    [Em]       
Yêu th ương trở lại… 
 

 [Am]        [Dm]  
Hôm nay mưa buồn q uá,… 
    [E7]   [Am]        [F]     [E7] 
Con đườ ng đã đi bao ngày những sá ng vội vàng 
              [Am]   [F]      [G] 
Tình ngỡ chưa tan sao mưa s áng lại đến, nhanh q uá 
     [C]    [Am]      [Dm]      [E7]    [Am]  
Anh không ngờ… Ta chia tay còn đó biết bao đ iều muốn t rao, 
        [F]       [E7] 
Nhưng vội khôn g nói thành lờ i 
               [Am]      
Rồi em bước theo tiếng mưa r ơi bên ngoài 
 [F]     [E7]        [Am]    
Và anh ngón g theo dấu chân a i xa hoài 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com