1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sáng mưa

Cuộn trang

[Am] [Dm] H ôm nay mưa buồn q uá… [E7] [C] [Am] [F] [E7] Con đư ờng đã qu en lâu ng ày, những s áng vội vàng [Am] [Dm] [G] [C] Tình vẫn chưa tan sao mưa sá ng lại đế n, nhanh q uá anh không ngờ [Am] [Dm] [E7] [Am] Em vui tươi cười n ói như n gười đã qu en lâu rồi [F] [E7] Ánh m ắt thay lời ….Cà phê sáng nay [Am] [Dm] [G] [C] Và ngoài k ia, trời v ẫn mưa ho ài, vẫn mưa h oài… [Am] [Dm] [E7] [Am] Bao lo âu nào c ó tan và o tiếng m ưa [F] [E7] Vẫn còn đây nh ững muộn sầu [Am] Tình biết sẽ trôi đến ph ương nào [F] [E7] [Am] ...Giờ nước mắt tuôn những ngh ẹn ngào [C] [Am] [G] Có những sóng gió mới biết được tình kia [C] [F] Ôi, sao m ong manh quá [C] [Am] [G] Có những bão tố đã cu ốn thuyền tình em [C] [E] Đến góc t rời thật xa [B] Nhưng sao hôm nay bao n hiều bồi hồi [B7] Dường như tim em cũng đang sống vui [Em] Yêu th ương trở lại… [Am] [Dm] Hôm nay mưa buồn q uá,… [E7] [Am] [F] [E7] Con đườ ng đã đi bao ngày những sá ng vội vàng [Am] [F] [G] Tình ngỡ chưa tan sao mưa s áng lại đến, nhanh q uá [C] [Am] [Dm] [E7] [Am] Anh không ngờ… Ta chia tay còn đó biết bao đ iều muốn t rao, [F] [E7] Nhưng vội khôn g nói thành lờ i [Am] Rồi em bước theo tiếng mưa r ơi bên ngoài [F] [E7] [Am] Và anh ngón g theo dấu chân a i xa hoài

Video hướng dẫn