1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sang ngang

Cuộn trang

1. Thôi nín đi [Am] em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Em [A7] hỡi đôi [Dm] mình mộng nay đã [F] tan, tình đã dở [E7] dang. Em khóc những [F] chiều anh xót xa [Dm] nhiều thương [G7] cho tình [C] yêu. Nỗi buồn chua [E7] cay khi lòng đổi [F] thay, thôi [E7] hết sum [Am] vầy. ĐK; Nếu biết [Am] rằng tình là dây oan Nếu biết [A7] rằng hợp rồi sẽ [Dm] tan Nếu biết [Bb] rằng yêu là đau [Am] khổ Thà dương [E7] gian đừng có chúng [Am] mình. 2. Lau mắt đi [Am] em gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao Mai [A7] bước sang [Dm] ngang, lòng thêm nát [F] tan tình đã dở [E7] dang. Thôi khóc làm [F] gì đã lỡ duyên [Dm] thề thương [G7] nhau làm [C] chi Nỗi buồn ai [E7] hay khi mình chia [F] tay [E7] xa cách nhau [Am] rồi. -------------------- Version 2: 1. Năm tháng trôi [Am] qua nay bỗng nhớ lại chuyện tình đắng cay Ai [A7] nuốt thương [Dm] đau nhìn tình dở [F] dang lòng thêm khóc [E7] than Ôi xót xa [F] nhiều lệ bỗng tuôn [Dm] trào thương [G7] cho tình [C] côi Trách thầm người [E7] yêu nỡ phụ tình [F] tôi không [E7] nói nên [Am] lời. ĐK: Nếu biết [Am] rằng cuộc đời ngang trái Nếu biết [A7] rằng tình này chóng [Dm] phai Cho chúng [Bb] mình mang nhiều đau [Am] khổ Thì yêu [E7] đương đành cố chôn [Am] vùi 2. Thôi nhé em [Am] ơi tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôi Anh [A7] nén chua [Dm] cay nhìn em khóc [F] than tình duyên bẽ [E7] bàng Thôi nhắc làm [F] gì cho xót xa [Dm] nhiều bao [G7] nhiêu hận [C] căm Mối tình ngày [E7] xưa, xóa dần trong [F] mơ chôn [E7] xuống tuyền [Am] đài.

Video hướng dẫn