1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sang ngang

Đỗ Lễ (Trịnh Hồng Điền soạn cho guitar)

Nguồn: saigonocean.com