1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sao em nỡ vội lấy chồng

Trần Tiến (Tab Vi Vu soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com