1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sao em

Cuộn trang

Em [C] đi bỏ lại chốn này Để hồn hoang [F] vắng đọng đầy nhớ [G] thương Phố [Dm] phường còn thắm mùi [G] hương Mà người giờ [Em] ở mãi phương xa [G7]nào Trời [C] đêm lấp lánh ánh [F] sao Ngàn muôn sao [Dm] đó sao nào là [Em] em Sao [F] anh xin đứng kề [Em] bên Xin chung ánh [F] sáng êm đềm quyện [C] lan [A7] Cho [Dm] tình tràn ngập trần [G] gian Cho [D7] đời hợp [G] hoan muôn khúc yêu [G7] thương Trời [C] đêm lấp lánh ánh [F] sao Ngàn muôn sao [Dm] đó sao nào là [Em]em Sao [F] anh xin đứng kề [Em] bên Xin chung ánh [F] sáng êm đềm quyện [C] lan [A7] Cho [Dm] tình tràn ngập trần [G] gian Cho [D7] đời hợp [G7] hoan muôn khúc yêu [C] thương Cho [Dm] tình tràn ngập trần [G] gian Cho [D7] đời hợp [G7] hoan muôn khúc yêu [C] thương

Video hướng dẫn