1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sao không

Thông Vi Vu - Thơ: ĐÔ.Xuân Ly Băng
Nguồn: thanhcavietnam.net