1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sao vẫn còn mưa rơi

Cuộn trang

Bắt [C] đầu trời vào đông nhìn [G] hàng cây trơ lá Những tháng dài chờ [F] trông từ ngày anh vắng [C] xa Anh đi làm nhung [C] nhớ niềm [C7] nhung nhớ chơi [F] vơi Bây [Dm] giờ là tháng [Em] hai sao vẫn còn mưa [G] rơi. Thế [C] rồi trời vào xuân tưởng [G] rằng anh sẽ đến Những tháng dài màn [F] đêm nào ngờ anh đã [C] quên Anh đi về nơi [C] ấy về [C7] nơi ấy xa [F] xôi Bây [Dm] giờ là tháng [Em] tư sao [G] vẫn còn mưa [C] rơi. [Dm] Sao ta vẫn [Am] còn ôm ấp [Em] mãi Cuộc [C7] tình đã ra [F] đi [Dm] sao mưa vẫn [Am] còn rơi Giăng [Em] mắc lối ta [G] về [Dm] Dù là đắng [G] cay Ta vẫn yêu người [Am] ấy [Dm] Ta vẫn đợi vẫn [G] chờ. Thế [C] rồi trời vào thu nhìn [G] hàng cây trút lá Những tháng dài chờ [F] trông từ ngày anh vắng [C] xa Trên con đường em [C] bước một [C7] chiếc bóng đơn [F] côi Bây [Dm] giờ là tháng [F] mười sao [G] vẫn còn mưa [C] rơi.

Video hướng dẫn