1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sau cuộc chiến

Cuộn trang

1. Sau cuộc chiến cha trở về quê [Am] cha Bỏ lại sau lưng những đứa con lạc [Dm] loài Những đứa con mang hai dòng [Am] máu Cho người [E7] đời xa lánh biệt [Am] khinh. 2. Sau cuộc chiến thôi hết rồi cha [Am] ơi Còn gì đâu cha xa cha mẹ khổ [Dm] rồi Oán trách ai biết ai mà [Am] oán Những tủi [E7] hờn khôn lớn cùng [Am] con. ĐK: Cha ra đi xa khuất chân [Am] trời Con giận [C] đời kết nghĩa mồ [Am] côi Đời nổi [G] trôi nay rày mai [C] đó Sống âm [E7] thầm với những niềm [Am] đau. Cha ơi cha, cha ở phương [Am] nào Sao không [C] về quê mẹ tìm [Am] con Tình phụ [G] thân ai người chia [C] sẻ Hỏi sao [E7] dòng đời lắm trái [Am] ngang. 3. Sau cuộc chiến cha bỏ mẹ ra [Am] đi Mẹ thường bi quan đau khổ ngậm [Dm] ngùi Đêm trắng đêm ôm con mẹ [Am] khóc Cha vô [E7] tình quên hết rồi [Am] sao.

Video hướng dẫn