1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sầu đâu đắng hoài

Cuộn trang

Quê [Am] hương là gì? Quê [A7] hương là [Dm] gì? Chắc em [Em] biết nên tiếng hát buồn da [G] diết Nhớ mẹ [C] già, nhớ mẹ [Em] già mà nước [E7] mắt rưng [Am] rưng Quê hương là gì [A7] quê hương là [Dm] gì thương em [G] quá em [Am] ơi [G] Nơi kia dù cho em có [C] được [Am] Bụi bạc hà [Dm] xanh, một [G] bóng lá [E7] me Thương em [Am] quá em [Dm] ơi Nơi [C] kia dù cho em có [G] đựơc. Tô canh chua [Em] nhỏ một mẻ cá [C] kho Để [Em] em nhớ về làng quê Đồng [Dm] xanh xanh lúa mượt cánh [G] cò Dòng [Em] sông in bóng một con [Am] đò. Quê hương [C] ta sóng [A7] biển vẫn dạt [Dm] dào Mẹ vẫn [F] lom khom môi trầu móm [Em] mém Khói bếp [Dm] bay bay vùng trời kỷ [Em] niệm Bữa cơm [G] nghèo gạo lức ruộng [C] sâu. Cá trê [A7] nấu với ruột [D] bầu Thương em nên [Am] lá sầu [E7] đâu đắng [Am] hoài [G] Sầu dâu [C] đắng hoài [F] em [C] ơi Cá trê [A] nấu với ruột [D] bầu Thương anh nên [Am] lá sầu [E7] đâu đắng [Am] hoài [G] Sầu đâu [C] đắng hoài, đắng [Em] hoài anh [Am] ơi

Video hướng dẫn