1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sầu đâu quê ngoại

Cuộn trang

Hôm nay con về thăm [Em] ngoại Tay buồng [D] cau tay xách giỏ [Em] trầu Qua cây cầu tre nhỏ đong [Am] đưa Đường đê xưa trời nghiêng bóng [D] nắng Trải nhẹ trên [G] đồng lòng nghe nao [Em] nao. Bao năm chưa về quê [Em] ngoại Con đò [D] ngang nay chắc đã [Em] già Nên không còn ông lão sang [Am] đưa Bờ sông xưa ngoại hay đứng [D] đón Con tan trường [G] về mẹ còn chợ [Em] xa. Kỷ niệm ngày [A] xưa Bờ lau thưa với rặng trâm [Em] bầu Mấy cây sầu [A] đâu Ngoại [Em] thường ra hái [D] lá Trộn gỏi đắng [G] mà Nghe [Bm] ngọt lạ bờ [Em] môi. Giờ ngoại của [A] tôi Chân run run tóc bạc lưng [Em] còng Mấy cây sầu [A] đâu đã già xơ xác [D] lá Ngoại vẫn kiếm [G] tìm Xin cho [Bm] được sầu [Em] đâu. Mai đây tôi rời quê [Em] ngoại Xa dòng [D] sông con nước lớn [Em] ròng Xa con đường có ngõ thân [Am] quen Mà thương sao chiều tàn bóng [D] xế Tuổi ngoại cũng xế [Am] tàn Biết [Bm] sầu ngày nào [Em] đâu.

Video hướng dẫn