highlight chords
Hôm nay con về thăm [Em] ngoại
Tay buồng [D] cau tay xách giỏ [Em] trầu
Qua cây cầu tre nhỏ đong [Am] đưa
Đường đê xưa trời nghiêng bóng [D] nắng
Trải nhẹ trên [G] đồng lòng nghe nao [Em] nao.
Bao năm chưa về quê [Em] ngoại
Con đò [D] ngang nay chắc đã [Em] già
Nên không còn ông lão sang [Am] đưa
Bờ sông xưa ngoại hay đứng [D] đón
Con tan trường [G] về mẹ còn chợ [Em] xa.
Kỷ niệm ngày [A] xưa
Bờ lau thưa với rặng trâm [Em] bầu
Mấy cây sầu [A] đâu
Ngoại [Em] thường ra hái [D] lá
Trộn gỏi đắng [G] mà
Nghe [Bm] ngọt lạ bờ [Em] môi.
Giờ ngoại của [A] tôi
Chân run run tóc bạc lưng [Em] còng
Mấy cây sầu [A] đâu đã già xơ xác [D] lá
Ngoại vẫn kiếm [G] tìm
Xin cho [Bm] được sầu [Em] đâu.
Mai đây tôi rời quê [Em] ngoại
Xa dòng [D] sông con nước lớn [Em] ròng
Xa con đường có ngõ thân [Am] quen
Mà thương sao chiều tàn bóng [D] xế
Tuổi ngoại cũng xế [Am] tàn
Biết [Bm] sầu ngày nào [Em] đâu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sầu đâu quê ngoại

Cao Nhật Minh
Hôm nay con về thăm [Em] ngoại
Tay buồng [D] cau tay xách giỏ [Em] trầu
Qua cây cầu tre nhỏ đong [Am] đưa
Đường đê xưa trời nghiêng bóng [D] nắng
Trải nhẹ trên [G] đồng lòng nghe nao [Em] nao.
Bao năm chưa về quê [Em] ngoại
Con đò [D] ngang nay chắc đã [Em] già
Nên không còn ông lão sang [Am] đưa
Bờ sông xưa ngoại hay đứng [D] đón
Con tan trường [G] về mẹ còn chợ [Em] xa.
Kỷ niệm ngày [A] xưa
Bờ lau thưa với rặng trâm [Em] bầu
Mấy cây sầu [A] đâu
Ngoại [Em] thường ra hái [D] lá
Trộn gỏi đắng [G] mà
Nghe [Bm] ngọt lạ bờ [Em] môi.
Giờ ngoại của [A] tôi
Chân run run tóc bạc lưng [Em] còng
Mấy cây sầu [A] đâu đã già xơ xác [D] lá
Ngoại vẫn kiếm [G] tìm
Xin cho [Bm] được sầu [Em] đâu.
Mai đây tôi rời quê [Em] ngoại
Xa dòng [D] sông con nước lớn [Em] ròng
Xa con đường có ngõ thân [Am] quen
Mà thương sao chiều tàn bóng [D] xế
Tuổi ngoại cũng xế [Am] tàn
Biết [Bm] sầu ngày nào [Em] đâu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com