1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sầu vương khói mây

Cuộn trang

Chiều [Em] xuống âm u, ngàn cơn [Am] gió ru Biển [D] lấp nhấp nhô, ngàn cơn [G] sóng xô Đường [C] phố chen đua, tiếng ai [B7] vui đùa Gào [C] thét cơn [Am] đau, kỷ niệm [B7] nung nấu Nhịp [Em] sóng lướt mau, giờ ta [Am] ở đâu Mà [D] khói hơi cay, thế nhân [G] cuồng say Đèn [C] tắt im hơi, bóng đêm [B7] ê chề Ngồi [C] đếm thương [B7] yêu, nghe buồn [Em] não nề [E7] Nhớ khi cùng sánh vai [Am] đùa vui [B7] Lỡ cung đàn xót xa [Em] mà thôi [C] Giấc mơ nào đắm không còn [D] vương đêm [G] vắng buồn Còn [C] tiếc thương chi tình [F#7] yêu sầu [B7] úa Nắn [Em] nót đôi tay, sầu vương [Am] khói mây Giọng [D] hát năm xưa nhẹ theo [G] gió đưa Rồi [C] sớm mai kia khi xa [B7] nhau rồi Một [C] cánh hoa [B7] thơm rơi rụng [Em] cuối trời

Video hướng dẫn