highlight chords
[G]Say you say [D]me, Say it for al- [Dm]ways
That's the [Em]way it should be
[G]Say you say [C]me, Say it to-ge- [F]ther [C]na-tura- lly!
[C]I had a dream I had an [Am]awesome dream
People [Dm]in the park Playing [G7]games in the [G7]dark
[C]And what they played was a [Am]masquerade
From behind [Dm]the walls of doubt
A [G7]voice crying [C]out!
[G]Say you say [C]me, Say it for al- [Dm]ways
That's the [Em]way it should be
[G]Say you say [C]me, Say it to-ge- [F]ther [C]na-tura- lly!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Say You Say Me

Nhạc Âu Mỹ
[G]Say you say [D]me, Say it for al- [Dm]ways
That's the [Em]way it should be
[G]Say you say [C]me, Say it to-ge- [F]ther [C]na-tura- lly!
[C]I had a dream I had an [Am]awesome dream
People [Dm]in the park Playing [G7]games in the [G7]dark
[C]And what they played was a [Am]masquerade
From behind [Dm]the walls of doubt
A [G7]voice crying [C]out!
[G]Say you say [C]me, Say it for al- [Dm]ways
That's the [Em]way it should be
[G]Say you say [C]me, Say it to-ge- [F]ther [C]na-tura- lly!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com