highlight chords
				             [C]      
Say you will 
           
Say you will be mine 
    [Am]     [C]      
I just keep missing you tonight 
      [Am]   
I feel so unsure 
    [C] [Am]  
I feel so alone 
    [Dm]        [G7]    
I just don’t dare to open my eyes. 
 

 [C]      
Going to deep 
      [Am]   [C]       
Just can’t get you out of my mind 
        [Am] 
Baby no matter 
     [C]   [Am]  
Just how hard I try 
       [Dm]     [Am]    
I don’t want to be alone tonight. 
 

   
ĐK : 
 

         [G]       
Won’t you be my guiding light 
       [C]      [Em]   
Lead the way to be by your side. 
      [F]   [G]       
Won’t you be my star tonight. 
    [Am]    [Dm]   [G7]   
I need more than a neon light. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Say You Will - Foreigner

				             [C]      
Say you will 
           
Say you will be mine 
    [Am]     [C]      
I just keep missing you tonight 
      [Am]   
I feel so unsure 
    [C] [Am]  
I feel so alone 
    [Dm]        [G7]    
I just don’t dare to open my eyes. 
 

 [C]      
Going to deep 
      [Am]   [C]       
Just can’t get you out of my mind 
        [Am] 
Baby no matter 
     [C]   [Am]  
Just how hard I try 
       [Dm]     [Am]    
I don’t want to be alone tonight. 
 

   
ĐK : 
 

         [G]       
Won’t you be my guiding light 
       [C]      [Em]   
Lead the way to be by your side. 
      [F]   [G]       
Won’t you be my star tonight. 
    [Am]    [Dm]   [G7]   
I need more than a neon light. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com