1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sẽ Thôi Mong Chờ

Cuộn trang

Capo 1:  [F#m]Nếu em xem tình này là [C#m]dối lừa thì [D]hãy ra [E]đi Dù anh[F#m] biết có nói chi thêm rồi c[C#m]ũng thừa, [D]có mong [E]chi [D]Nắng còn vương tr[E]ước thềm Mà anh [C#m7]vẫn còn thương [F#m]tóc mềm Rồi thì [D]cũng đành [Bm]để người rời [C#7]xa. ĐK: [F]Và từ [G]đây anh [F]sẽ cố [G]đi thật xa (Và từ đây em đã bước đi thật xa) Anh [Em]sẽ quên rằng [Am]ta một [F]thời thắm thiết ân [G]tình....[E7]oh oh [F]Và từ [G]đây anh [F]sẽ lãng [G]quên tình ta để xóa [Em]hết...[Am].. Giờ đây [F]có lẽ với anh [G]thôi mong [Am]chờ. 2. [F#m]Cớ sao em không tin tận [C#m]đáy lòng chỉ [D]mỗi em [E]thôi Và anh [F#m]trách sao anh không mong người [C#m]đứng lại, để [D]nói xin [E]em [D]Quãng thời gian đã[E] qua, rồi có [C#m]lẽ tình anh đã [F#m]nhòa Tình yêu [D]đó còn những [Bm]gì hỡi [E]em....[E7] [F]Và từ [G]đây anh [F]sẽ cố [G]đi thật xa (Và từ đây em đã bước đi thật xa) Anh [Em]sẽ quên rằng [Am]ta một [F]thời thắm thiết ân [G]tình....[E7]oh oh [F]Và từ [G]đây anh [F]sẽ lãng [G]quên tình ta để xóa [Em]hết...[Am].. Giờ đây [F]có lẽ với anh [G]thôi mong [A]chờ. *** Bao ngày [A]qua mình [E]anh lê bước lạc [F#m]loài Giờ anh [D]đang chẳng còn lại [E]chi Ngày em [D]đi còn [E]lại những [A]gì.

Video hướng dẫn