1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

See you again

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Em] [G] [C] [G] Ngày dài trôi [Em] quá [G] lâu từ [C] khi ta gặp [G] nhau Và tôi [Em] sẽ nói hết những [G] điều chôn sâu này [C] khi ta gặp [G] lại Đường dài ai [Em] đã [G] đi mở [C] ra hy vọng [G] mới Và tôi [Em] sẽ cất bước [G] tiếp trên con đường này [C] khi ta gặp [G] lại Một ngày [C] khi ta gặp [G] lại [Em] [G] Qua bao gian [C] khó luôn luôn bên nhau như anh em [G] sinh ra trong một gia đình [Em] Chắp cánh bay trên cao giữa muôn vì [G] sao soi sáng mỗi con đường [C] Mãi đưa nhau đi khắp bốn [G] phương * Hãy để tia [Am] sáng [G] soi đường [D] đi [G] [Am] Giữ mãi những [G] kỷ niệm không thể [D] quên [G] Và dù cho [Am] đi đến [G] đâu hãy luôn như ban [C] đầu...[G] oh... --------------------- Hook: Charlie Puth It's been a [Em] long [G] day, with-[C]out you my [G] friend And I'll [Em] tell you all [G] about it when I [C] see you [G] again We've come a [Em] long [G] way from [C] where we [G] began Oh I'll [Em] tell you all [G] about it when I [C] see you [G] again When I [C] see you [G] again. Verse 1: Wiz Khalifa [Em] [G] Damn, who knew all the [C] planes we flew [G] Good things we been through That [Em] I'd be standing right [G] here talking to you Bout [C] another path I [G] know we loved to hit the road and laugh [Em] But something told me [G] that it wouldn't last Had to [C] switch up look at [G] things different see the bigger picture [Em] Those were the [G] days Hard work forever pays [C] Now I see you in a [G] better place. Pre-Hook: Wiz Khalifa [Em] [G] How could we [C] not talk about family [G] when family's all that we got? [Em] Everything I went through [G] you were standing by my side And [C] now you gon' be with me [G] for the last ride. Hook: Charlie Puth Verse 2: Wiz Khalifa [Em] [G] First, you [C] both go out your way [G] And the vibe is feeling strong And what's [Em] small turned to a [G] friendship A friendship turned to a [C] bond And that [C] bond will never be broken The [G] love will never get lost [Em] [G] And when brother-[C]hood come first Then the [G] line will never be crossed [Em] Established it on our own When that [G] line had to be drawn And that [C] line is what we reached So [G] remember me when i'm gone. Pre-Hook: Wiz Khalifa Bridge: Charlie Puth So let the [Am] light [C] guide your [D] way, [G] yea [Am] Hold every [C] memory as you [D] go [G] And every [Am] road you [G] take will always lead you [C] home [G] Hoooooome. Hook: Charlie Puth

Video hướng dẫn