highlight chords
				                            
Sexy Sadie what have you done 
               
You made a fool of everyone 
               
You made a fool of everyone 
                  
Sexy Sadie ooh what have you done 
 

                
Sexy Sadie you broke the rules 
                 
You laid it down for all to see 
                
You laid it down for all to see 
                   
Sexy Sadie oooh you broke the rules 
 

                         
One sunny day the world was waiting for a lover 
                  
She came along to turn on everyone 
                   
Sexy Sadie the greatest of them all 
 

               
Sexy Sadie how did you know 
                  
The world was waiting just for you 
                  
The world was waiting just for you 
                 
Sexy Sadie oooh how did you know 
 

                 
Sexy Sadie you"ll get yours yet 
                
However big you think you are 
                
However big you think you are 
                   
Sexy Sadie oooh you"ll get yours yet 
 

                             
We gave her everything we owned just to sit at her table 
                    
Just a smile would lighten everything 
                             
Sexy Sadie she"s the latest and the greatest of them all 
 

                     
She made a fool of everyone, Sexy Sadie 
               
However big you think you are 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sexi sadie - The Beatles

				                            
Sexy Sadie what have you done 
               
You made a fool of everyone 
               
You made a fool of everyone 
                  
Sexy Sadie ooh what have you done 
 

                
Sexy Sadie you broke the rules 
                 
You laid it down for all to see 
                
You laid it down for all to see 
                   
Sexy Sadie oooh you broke the rules 
 

                         
One sunny day the world was waiting for a lover 
                  
She came along to turn on everyone 
                   
Sexy Sadie the greatest of them all 
 

               
Sexy Sadie how did you know 
                  
The world was waiting just for you 
                  
The world was waiting just for you 
                 
Sexy Sadie oooh how did you know 
 

                 
Sexy Sadie you"ll get yours yet 
                
However big you think you are 
                
However big you think you are 
                   
Sexy Sadie oooh you"ll get yours yet 
 

                             
We gave her everything we owned just to sit at her table 
                    
Just a smile would lighten everything 
                             
Sexy Sadie she"s the latest and the greatest of them all 
 

                     
She made a fool of everyone, Sexy Sadie 
               
However big you think you are 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com