highlight chords
CAPO 6
Intro
[G] [C] [Em] [D]
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
[G] [C] [Em] [D] X2
We were [G]victims [C]of the [Em][D]night,
The [G]chemical, [C]physical, [Em][D]kryptonite
Helpless to the [G]bass and [C]faded [Em][D]light
Oh we were [G]bound to get [C]together,
[Em]Bound to get [D]together.
She [G]took my [C]arm,
I [Em]don't know how [D]it happened.
[G]We took the [C]floor and she [D]said
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
[G] [C] [Em] [D]
A backless [G]dress and some [C]beat up [Em][D]sneaks,
My discothèque, [G]Juliet [C]teenage [Em][D]dream.
I felt it in my [G]chest as she [C]looked at [Em][D]me.
I knew we were [G]bound to be [C]together,
[Em]Bound to be [D]together.
She [G]took my [C]arm,
I [Em]don't know how [D]it happened.
[G]We took the [C]floor and she [D]said
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
Solo
C
Em G C D X4
[G]Deep in her [C]eyes,
I [Em]think I [D]see the future.
[G]I [C]realize [Em]this is my [D]last chance.
She [G]took my [C]arm,
I [Em]don't know how [D]it happened.
[G]We took the [C]floor and she [D]said
G C Em D X2
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance!
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
G C Em D
[G]Oh oh [C]oh shut [Em]up [D]dance with me
G C Em D
[G]Oh oh [C]oh shut [Em]up [D]dance with me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Shut Up And Dance

Walk The Moon
CAPO 6
Intro
[G] [C] [Em] [D]
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
[G] [C] [Em] [D] X2
We were [G]victims [C]of the [Em][D]night,
The [G]chemical, [C]physical, [Em][D]kryptonite
Helpless to the [G]bass and [C]faded [Em][D]light
Oh we were [G]bound to get [C]together,
[Em]Bound to get [D]together.
She [G]took my [C]arm,
I [Em]don't know how [D]it happened.
[G]We took the [C]floor and she [D]said
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
[G] [C] [Em] [D]
A backless [G]dress and some [C]beat up [Em][D]sneaks,
My discothèque, [G]Juliet [C]teenage [Em][D]dream.
I felt it in my [G]chest as she [C]looked at [Em][D]me.
I knew we were [G]bound to be [C]together,
[Em]Bound to be [D]together.
She [G]took my [C]arm,
I [Em]don't know how [D]it happened.
[G]We took the [C]floor and she [D]said
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
Solo
C
Em G C D X4
[G]Deep in her [C]eyes,
I [Em]think I [D]see the future.
[G]I [C]realize [Em]this is my [D]last chance.
She [G]took my [C]arm,
I [Em]don't know how [D]it happened.
[G]We took the [C]floor and she [D]said
G C Em D X2
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance!
Oh don't you [G]dare look [C]back
Just keep your [Em]eyes on [D]me.
I said you're [G]holding [C]back,
She said shut [Em]up and [D]dance with me!
[G]This [C]woman is my [Em][D]destiny
She said [G]oh oh [C]oh
Shut [Em]up and [D]dance with me
G C Em D
[G]Oh oh [C]oh shut [Em]up [D]dance with me
G C Em D
[G]Oh oh [C]oh shut [Em]up [D]dance with me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com