highlight chords
1. [C] Where do [G] butterflies [F] go when it [C] rains? [C][G][F][C]
[C] Who goes [G] around & [F] tucks in the [C] trains? [C][G][F][C]
[C] What makes a [G] teddy [F] bear like to [C] sleep? [C][G][F][C]
[F] Why do we all make [Dm] promises [G] that we can't [C] keep? [G][F][C]
[C][G][F][C]
2. [C] Where do [G] puppy dogs [F] go when their [C] sad? [C][G][F][C] 
[C] And what do [G] elephants [F]say when their [C] mad? [C][G][F][C]
[C] Who do you [G] tell if you [F] don't have a [C] friend? [C][G][F][C]
[F] Why do we open our [Dm] mouths [G] and stick our foot [C] in? [G][F][C]
[C][G][F][C]
Chorus: [F] These are the things that [Bb] bother [Bb] me
[F] Not a lot of things a-[Bb] cross some [F] sea
[F] I don't even have a [Bb] master [F] plan
[F] I guess that I am [G] just a simple [C] man [G][F][C]
[C][G][F][C]
Intrumental: 
[Bb][F][Bb][G]
[C][G][F][C]- [C][G][F][C]
[C][G][F][C]- [C][G][F][C]
3. [F] Where do [G] robins [F] sleep on the [C] road? [C][G][F][C]
[C] And how can a [G] little ant [F] carry that [C] load? [C][G][F][C]
[C] Why write [G] words that we [F] have to [C] erase? [C][G][F][C]
[F] Why does everyone [Dm] have [G] more than one [C] face?
[C][G][F][C]
Chorus: [F] These are the things that [Bb] bother [Bb] me
[F] Not a lot of things a-[Bb] cross some [F] sea
[F] I don't even have a [Bb] master [F] plan
A Simple Man lyrics on ChiaSeNhac.com
[F] I guess that I am [G] just a simple [C] man [G][F][C]
Outro
[C][G][F][C]-[C][G][F][C] X 4
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Simple man

Lobo
1. [C] Where do [G] butterflies [F] go when it [C] rains? [C][G][F][C]
[C] Who goes [G] around & [F] tucks in the [C] trains? [C][G][F][C]
[C] What makes a [G] teddy [F] bear like to [C] sleep? [C][G][F][C]
[F] Why do we all make [Dm] promises [G] that we can't [C] keep? [G][F][C]
[C][G][F][C]
2. [C] Where do [G] puppy dogs [F] go when their [C] sad? [C][G][F][C] 
[C] And what do [G] elephants [F]say when their [C] mad? [C][G][F][C]
[C] Who do you [G] tell if you [F] don't have a [C] friend? [C][G][F][C]
[F] Why do we open our [Dm] mouths [G] and stick our foot [C] in? [G][F][C]
[C][G][F][C]
Chorus: [F] These are the things that [Bb] bother [Bb] me
[F] Not a lot of things a-[Bb] cross some [F] sea
[F] I don't even have a [Bb] master [F] plan
[F] I guess that I am [G] just a simple [C] man [G][F][C]
[C][G][F][C]
Intrumental: 
[Bb][F][Bb][G]
[C][G][F][C]- [C][G][F][C]
[C][G][F][C]- [C][G][F][C]
3. [F] Where do [G] robins [F] sleep on the [C] road? [C][G][F][C]
[C] And how can a [G] little ant [F] carry that [C] load? [C][G][F][C]
[C] Why write [G] words that we [F] have to [C] erase? [C][G][F][C]
[F] Why does everyone [Dm] have [G] more than one [C] face?
[C][G][F][C]
Chorus: [F] These are the things that [Bb] bother [Bb] me
[F] Not a lot of things a-[Bb] cross some [F] sea
[F] I don't even have a [Bb] master [F] plan
A Simple Man lyrics on ChiaSeNhac.com
[F] I guess that I am [G] just a simple [C] man [G][F][C]
Outro
[C][G][F][C]-[C][G][F][C] X 4

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com