1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sinh ra làm người Việt Nam

Phan Văn Hưng và Nam Dao
Nguồn: saigonocean.com