highlight chords
Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua
Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai lại giống [G] ai
Người thoát quan [Am] khiên, khôn thân nhẹ tựa lông [D] hồng
Kẻ vướng sanh [Em] ly, đường đi khó khăn chập chùng [B7] 

Hỏi biến sao [Em] không, lời tôi véo von trao [Bm] lòng
Người [Em] nghe hiểu thông chân [Bm] tình
Kiếp quay [G] tâm về nơi chân [Bm] lý
Buông bỏ hư [Em] danh tâm niệm A Di [B7] Đà

ĐK : [Em] Thân thoát ưu [Bm] phiền, vô thường là đây
Cõi an nhiên nẻo vui ta [G] về, ấm êm trăm [Em] bề
Phước duyên [D] ân đủ đầy trao [Em] thân
Cố chấp ưu [G] mê, khoác danh gông xiềng
Nghiệp nhân [Am] xin vô phần đeo [Bm] đuổi
Tâm mỏi [Em] mòn không [D] nơi trú [G] thân

Phước ân không [Em] còn, kiếp nhân [Bm] sinh chỉ là hư [Em] vô
Sắc thanh phai tàn, trót sanh [Bm] trong luân hồi điêu [Em] linh
Nơi ngục [Bm] sâu, tâm hồn ngày đêm chẳng an
Khổ thân mình đắm chìm tâm [Em] linh

Thơ : Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Thuyền từ vượt thác biển mê
Di Đà tiếp dẫn độ về Tây Thiên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sinh tử vô thường

Lăng Ba
Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua
Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai lại giống [G] ai
Người thoát quan [Am] khiên, khôn thân nhẹ tựa lông [D] hồng
Kẻ vướng sanh [Em] ly, đường đi khó khăn chập chùng [B7] 

Hỏi biến sao [Em] không, lời tôi véo von trao [Bm] lòng
Người [Em] nghe hiểu thông chân [Bm] tình
Kiếp quay [G] tâm về nơi chân [Bm] lý
Buông bỏ hư [Em] danh tâm niệm A Di [B7] Đà

ĐK : [Em] Thân thoát ưu [Bm] phiền, vô thường là đây
Cõi an nhiên nẻo vui ta [G] về, ấm êm trăm [Em] bề
Phước duyên [D] ân đủ đầy trao [Em] thân
Cố chấp ưu [G] mê, khoác danh gông xiềng
Nghiệp nhân [Am] xin vô phần đeo [Bm] đuổi
Tâm mỏi [Em] mòn không [D] nơi trú [G] thân

Phước ân không [Em] còn, kiếp nhân [Bm] sinh chỉ là hư [Em] vô
Sắc thanh phai tàn, trót sanh [Bm] trong luân hồi điêu [Em] linh
Nơi ngục [Bm] sâu, tâm hồn ngày đêm chẳng an
Khổ thân mình đắm chìm tâm [Em] linh

Thơ : Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Thuyền từ vượt thác biển mê
Di Đà tiếp dẫn độ về Tây Thiên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn