1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sinh tử vô thường

Cuộn trang

Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai lại giống [G] ai Người thoát quan [Am] khiên, khôn thân nhẹ tựa lông [D] hồng Kẻ vướng sanh [Em] ly, đường đi khó khăn chập chùng [B7] Hỏi biến sao [Em] không, lời tôi véo von trao [Bm] lòng Người [Em] nghe hiểu thông chân [Bm] tình Kiếp quay [G] tâm về nơi chân [Bm] lý Buông bỏ hư [Em] danh tâm niệm A Di [B7] Đà ĐK : [Em] Thân thoát ưu [Bm] phiền, vô thường là đây Cõi an nhiên nẻo vui ta [G] về, ấm êm trăm [Em] bề Phước duyên [D] ân đủ đầy trao [Em] thân Cố chấp ưu [G] mê, khoác danh gông xiềng Nghiệp nhân [Am] xin vô phần đeo [Bm] đuổi Tâm mỏi [Em] mòn không [D] nơi trú [G] thân Phước ân không [Em] còn, kiếp nhân [Bm] sinh chỉ là hư [Em] vô Sắc thanh phai tàn, trót sanh [Bm] trong luân hồi điêu [Em] linh Nơi ngục [Bm] sâu, tâm hồn ngày đêm chẳng an Khổ thân mình đắm chìm tâm [Em] linh Thơ : Nhân sinh là kiếp vô thường Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh Thuyền từ vượt thác biển mê Di Đà tiếp dẫn độ về Tây Thiên

Video hướng dẫn