1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sinh tử vô thường

Lăng Ba
Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua
Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai lại giống [G] ai
Người thoát quan [Am] khiên, khôn thân nhẹ tựa lông [D] hồng
Kẻ vướng sanh [Em] ly, đường đi khó khăn chập chùng [B7] 

Hỏi biến sao [Em] không, lời tôi véo von trao [Bm] lòng
Người [Em] nghe hiểu thông chân [Bm] tình
Kiếp quay [G] tâm về nơi chân [Bm] lý
Buông bỏ hư [Em] danh tâm niệm A Di [B7] Đà

ĐK : [Em] Thân thoát ưu [Bm] phiền, vô thường là đây
Cõi an nhiên nẻo vui ta [G] về, ấm êm trăm [Em] bề
Phước duyên [D] ân đủ đầy trao [Em] thân
Cố chấp ưu [G] mê, khoác danh gông xiềng
Nghiệp nhân [Am] xin vô phần đeo [Bm] đuổi
Tâm mỏi [Em] mòn không [D] nơi trú [G] thân

Phước ân không [Em] còn, kiếp nhân [Bm] sinh chỉ là hư [Em] vô
Sắc thanh phai tàn, trót sanh [Bm] trong luân hồi điêu [Em] linh
Nơi ngục [Bm] sâu, tâm hồn ngày đêm chẳng an
Khổ thân mình đắm chìm tâm [Em] linh

Thơ : Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Thuyền từ vượt thác biển mê
Di Đà tiếp dẫn độ về Tây Thiên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamviet.vn

highlight chords
Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua
Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai lại giống [G] ai
Người thoát quan [Am] khiên, khôn thân nhẹ tựa lông [D] hồng
Kẻ vướng sanh [Em] ly, đường đi khó khăn chập chùng [B7] 

Hỏi biến sao [Em] không, lời tôi véo von trao [Bm] lòng
Người [Em] nghe hiểu thông chân [Bm] tình
Kiếp quay [G] tâm về nơi chân [Bm] lý
Buông bỏ hư [Em] danh tâm niệm A Di [B7] Đà

ĐK : [Em] Thân thoát ưu [Bm] phiền, vô thường là đây
Cõi an nhiên nẻo vui ta [G] về, ấm êm trăm [Em] bề
Phước duyên [D] ân đủ đầy trao [Em] thân
Cố chấp ưu [G] mê, khoác danh gông xiềng
Nghiệp nhân [Am] xin vô phần đeo [Bm] đuổi
Tâm mỏi [Em] mòn không [D] nơi trú [G] thân

Phước ân không [Em] còn, kiếp nhân [Bm] sinh chỉ là hư [Em] vô
Sắc thanh phai tàn, trót sanh [Bm] trong luân hồi điêu [Em] linh
Nơi ngục [Bm] sâu, tâm hồn ngày đêm chẳng an
Khổ thân mình đắm chìm tâm [Em] linh

Thơ : Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Thuyền từ vượt thác biển mê
Di Đà tiếp dẫn độ về Tây Thiên