highlight chords
1. [C] They ask me how I [Dm7] knew 
[G7] My true love was [C] true? 
[F] Oh [Dm] I of course re-[C] plied, 
[Am7] "Something here in-[Dm7] side [G7] 
Cannot be de-[C] nied" [Bbdim][Dm7][G7]

2. [C] They said someday you'll [Dm7] find 
[G7] all who love are [C] blind
[F] Oh [Dm] when your heart's on [C] fire
[Am7] You must rea-[Dm7] lize 
[G7] smoke gets in your [C] eyes [F][C][Eb7]

Chorus: [Ab] So I chaffed them and I gaily laughed
To think they could [Eb7] doubt my love
Yet to-[Ab] day, my love has [G7] flown away
I am wit-[C] hout, without my [G7] love.

3. [C] Now laughing friends de-[Dm7] ride
[G7] Tears I cannot [C] hide
[F] Oh, [Dm] so I smile and [C] say, 
[Am7] "When a lovely flame [Dm7] dies
[G7] Smoke gets in your [C] eyes"
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Smoke gets in your eyes

Jerome Kern , Otto Harbach
1. [C] They ask me how I [Dm7] knew 
[G7] My true love was [C] true? 
[F] Oh [Dm] I of course re-[C] plied, 
[Am7] "Something here in-[Dm7] side [G7] 
Cannot be de-[C] nied" [Bbdim][Dm7][G7]

2. [C] They said someday you'll [Dm7] find 
[G7] all who love are [C] blind
[F] Oh [Dm] when your heart's on [C] fire
[Am7] You must rea-[Dm7] lize 
[G7] smoke gets in your [C] eyes [F][C][Eb7]

Chorus: [Ab] So I chaffed them and I gaily laughed
To think they could [Eb7] doubt my love
Yet to-[Ab] day, my love has [G7] flown away
I am wit-[C] hout, without my [G7] love.

3. [C] Now laughing friends de-[Dm7] ride
[G7] Tears I cannot [C] hide
[F] Oh, [Dm] so I smile and [C] say, 
[Am7] "When a lovely flame [Dm7] dies
[G7] Smoke gets in your [C] eyes"

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com