1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Số kiếp

Cuộn trang

Tôi đã [Dm] đi bên cạnh một người Trong con [Gm] tim còn thương nhớ một [A7] người Một người gần [C] bên nghe muôn trùng xa [F] cách Một người ngàn [A] khơi còn [A7] nợ lời yêu [Dm] thương. Trong oan [Dm] trái cuộc [Gm] đời bao cay [Bb] đắng lòng [A7] người Tình yêu [C] có một [A] người mà phải [Gm] sống với một [Dm] người Một người nợ không [C] duyên một [Bb] người duyên không [F] nợ Nên đời [C] mãi đảo [A] điên, nên [A7] đời còn lắm ưu [Dm] phiền. Con nước trôi theo dòng đời vô tình Người đã [Gm] xa chỉ [C] là giấc mộng [F] qua Và thời [A] gian đi có [Gm] bao giờ trở [A] lại Thôi yên phận [F] mình chờ [A7] phai kiếp nhân [Dm] sinh.

Video hướng dẫn