Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sóc sờ bai Sóc Trăng

Cuộn trang

Người dân quê tôi Sóc [Am] Trăng Đã bao [D] đời dầm mưa dãi [G] nắng Đổi [E7] lấy chén cơm thơm [G] ngọt Như sữa [E7] mẹ mát ngọt đời [Am] con Sông quê [Am] tôi đổ về ba [C] ngã Cây trái [Am] ngọt uống dòng phù [Dm] sa Đường qua Trường [C] Khánh có người bạn [Am] Hoa Tùa chế tùa [E7] hia, úa tá [Am] lư thìa Về Đại [C] Tâm thăm người bạn Khơ [Am] mer Nghe hát dù kê và điệu múa lâm [Dm] thôn Sóc sờ bai bòn, tâu [G] na bòn, tâu [E7] na bòn [Am] ơi Về lại quê hương Sóc [Am] trăng Luỹ tre [D] làng hàng dừa rợp [G] bóng Dù [E] đi bốn biển năm [G] châu Xa quê [E7] rồi mới hiểu lòng [Am] đa