Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sợi nhớ sợi thương

Cuộn trang

[Em] Trường Sơn [G] Ðông, Trường Sơn [C] Tây Bên nắng đốt, bên mưa [Em] quây Em dang [Am] tay, em xoè [G] tay Chẳng thể [Em] nào mà xua tan mây Mà chẳng thể [G] nào mà che anh [Em] được Chứ rút sợi [Em] thương, nay anh chắp mái lợp Rút sợi [G] nhớ, đan vòm [C] xanh Nghiêng sườn [Em] Đông mà che mưa [G] anh Nghiêng sườn [Am] Tây xoã bóng [G] mát Rợp trời [D] thương, ấy mấy màu xanh [Am] suốt Mà em nghiêng [G] hết ấy mấy về phương [D] anh Mà em nghiêng [Am] hết ấy mấy [D] về phương [Em] anh