highlight chords
Em [Em] bước í chòng [C] chành 
Trên [Em] con dốc í tuổi [C] em 
Mặt [Em] trời tưng tửng lăn [Am] dài sau lưng [Em] thòn 
Chặng [Em] vặng cuốc mộc cua [Am] giòn í tiếng kêu [B] xa [A][B]
Gập [Em] ghềnh kíp đoạn [C] trường 
Tất ta tất [Em] tửi bước í tồng [C] xường 
Ngại [Em] ngần i cái chi nợ nần I thế [Am] gian 
Í i a, i] a í á í a a ya [Bm] ha í a í a í a [Em] hơơơỡ 
Em đẹp em [Em] xinh em 
[Bm] Em con nước em [Em] đang tràn [D]
Non í [G] thời non [C] xanh nước í [G] thời nước [D] biếc 
Con trăn vẫn [G] tròn em phấn [A] son í a ôi [Em] a á à ôi a à [D] ôi 
Quay vân con quay [Em] quay 
[B] anh mơ giấc mơ [Em] say tình 
[Am] say người anh [C] yêu say người anh [D] thương 
Đêm với nõn [G] nà em phấn [A] son í à ôi [Em] a à a à ôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Son

Đức Nghĩa
Em [Em] bước í chòng [C] chành 
Trên [Em] con dốc í tuổi [C] em 
Mặt [Em] trời tưng tửng lăn [Am] dài sau lưng [Em] thòn 
Chặng [Em] vặng cuốc mộc cua [Am] giòn í tiếng kêu [B] xa [A][B]
Gập [Em] ghềnh kíp đoạn [C] trường 
Tất ta tất [Em] tửi bước í tồng [C] xường 
Ngại [Em] ngần i cái chi nợ nần I thế [Am] gian 
Í i a, i] a í á í a a ya [Bm] ha í a í a í a [Em] hơơơỡ 
Em đẹp em [Em] xinh em 
[Bm] Em con nước em [Em] đang tràn [D]
Non í [G] thời non [C] xanh nước í [G] thời nước [D] biếc 
Con trăn vẫn [G] tròn em phấn [A] son í a ôi [Em] a á à ôi a à [D] ôi 
Quay vân con quay [Em] quay 
[B] anh mơ giấc mơ [Em] say tình 
[Am] say người anh [C] yêu say người anh [D] thương 
Đêm với nõn [G] nà em phấn [A] son í à ôi [Em] a à a à ôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com