1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Son

Cuộn trang

Em [Em] bước í chòng [C] chành Trên [Em] con dốc í tuổi [C] em Mặt [Em] trời tưng tửng lăn [Am] dài sau lưng [Em] thòn Chặng [Em] vặng cuốc mộc cua [Am] giòn í tiếng kêu [B] xa [A][B] Gập [Em] ghềnh kíp đoạn [C] trường Tất ta tất [Em] tửi bước í tồng [C] xường Ngại [Em] ngần i cái chi nợ nần I thế [Am] gian Í i a, i] a í á í a a ya [Bm] ha í a í a í a [Em] hơơơỡ Em đẹp em [Em] xinh em [Bm] Em con nước em [Em] đang tràn [D] Non í [G] thời non [C] xanh nước í [G] thời nước [D] biếc Con trăn vẫn [G] tròn em phấn [A] son í a ôi [Em] a á à ôi a à [D] ôi Quay vân con quay [Em] quay [B] anh mơ giấc mơ [Em] say tình [Am] say người anh [C] yêu say người anh [D] thương Đêm với nõn [G] nà em phấn [A] son í à ôi [Em] a à a à ôi

Video hướng dẫn