1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sóng bạc đầu

Cuộn trang

Đường chiều mông [Em] mênh Gió về [Am] đâu sóng dậy bạc [Em] đầu Lời buồn không [G] tên đêm ngũ [D] quên trên bến [Em] đó Em có [G] nghe nắng đỏ rưng [Em] rưng Chiều [Em] bỏ cơn nắng hạ ru mòn từng [Bm] hà Đôi mắt lạ ôi thật mặn mà và lời kêu ca đơm giọt lệ [Em] đầy đã héo [Bm] hắt Ai đem xuyến [B7] bạc khăn nhung áo gấm qua [Em] cầu Ai đem ví dẫu ví [Am] dầu con sáo sang [Em] sông Chiều mênh mông mình ta với [B7] bóng Còn ai trông còn ai ngóng nghe chừng đâu đây sóng dậy bạc [Em] đầu Thôi tiển [G] đưa nhau từ đây lao [C] xao lá đổ đầu ghềnh non [B7] cao Đường nào anh [D] đưa đón bước đi khe [Bm] khẽ chân thon gót nhẹ gió lên [Em] đèn Tạ [B7] từ là giây phút [Em] này, tạ [B7] từ là giây phút [Em] này Em có [G] nghe thu về không? đêm [C] đêm biển gọi "nhạt trời" mông [B7] mênh Lệ đời long [D] lanh hiu hắt lá rơi khe [Bm] khẽ mây bay rất nhẹ gió lên [Em] đèn Tạ [B7] Từ là giây phút [Em] này, tạ [B7] từ là giây phút [Em] này

Video hướng dẫn