highlight chords
[A] Ngợi khen Thiên [Bm] Chúa đời [E] đời hòa lên câu [A] chúc ngàn lời
Cùng suy tôn [Bm] Chúa Đấng cứu chuộc [E] con vinh hiển rạng [A] ngời
[F#] Đời con cung [Bm] hiến cho Ngài [E] nguyền đem cuộc [C#m] sống dâng Ngài
[F#m] Đời con yêu [Bm] Chúa trọn đời [E] sống cho Giê –[A] xu 
Ngợi khen Thiên [C#m] Chúa ba ngôi phước Chúa ban [D] tuôn tràn
[Bm] Tâm hồn vui [E] thỏa, cảm tạ ơn [A] Cha
Đời con có [C#m] Chúa hôm nay do từ Thiên [D] chúa ban cho
Ngợi khen vinh [Bm] hiển danh Ngài [E] sống biết ơn Giê-[A] Xu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống biết ơn Ngài

Châu An Phước
[A] Ngợi khen Thiên [Bm] Chúa đời [E] đời hòa lên câu [A] chúc ngàn lời
Cùng suy tôn [Bm] Chúa Đấng cứu chuộc [E] con vinh hiển rạng [A] ngời
[F#] Đời con cung [Bm] hiến cho Ngài [E] nguyền đem cuộc [C#m] sống dâng Ngài
[F#m] Đời con yêu [Bm] Chúa trọn đời [E] sống cho Giê –[A] xu 
Ngợi khen Thiên [C#m] Chúa ba ngôi phước Chúa ban [D] tuôn tràn
[Bm] Tâm hồn vui [E] thỏa, cảm tạ ơn [A] Cha
Đời con có [C#m] Chúa hôm nay do từ Thiên [D] chúa ban cho
Ngợi khen vinh [Bm] hiển danh Ngài [E] sống biết ơn Giê-[A] Xu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com