1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống biết ơn Ngài

Cuộn trang

[A] Ngợi khen Thiên [Bm] Chúa đời [E] đời hòa lên câu [A] chúc ngàn lời Cùng suy tôn [Bm] Chúa Đấng cứu chuộc [E] con vinh hiển rạng [A] ngời [F#] Đời con cung [Bm] hiến cho Ngài [E] nguyền đem cuộc [C#m] sống dâng Ngài [F#m] Đời con yêu [Bm] Chúa trọn đời [E] sống cho Giê –[A] xu Ngợi khen Thiên [C#m] Chúa ba ngôi phước Chúa ban [D] tuôn tràn [Bm] Tâm hồn vui [E] thỏa, cảm tạ ơn [A] Cha Đời con có [C#m] Chúa hôm nay do từ Thiên [D] chúa ban cho Ngợi khen vinh [Bm] hiển danh Ngài [E] sống biết ơn Giê-[A] Xu

Video hướng dẫn