Sống chất sống nghĩa tình (Yêu anh em nhé)

≣≣
1. Phải [Em] có những lúc gian nan mới chợt [Bm] hiểu ra
Ai [C] tốt ai luôn bên [D] ta thì mình hãy [G] nhớ
Bao [Em] kẻ ganh đua điêu ngoa sống [Bm] tốt có mấy ai đâu
Toàn lợi [C] dụng sống hơn [D] thua nhau [Em]
2. Ngẫm [Em] nghĩ lúc xưa bao nhiêu huynh đệ [Bm] kết dao
Ăn [C] uống vui chơi anh [D] em ta cười với [G] nói
Thế [Em] đấy mới hiểu nhân gian muốn [Bm] sẻ chia bao buồn vui
Bạn ngoảnh [C] ngơ nhìn lướt [D] ngang xem [Em] thường [C][D][Em]
ĐK: Đừng cười khinh [C] chê ai đang gian nan hay có nghèo [D] hèn khốn khó
Bởi ngày ngay [Bm] mai chưa biết ai giàu [Em] hơn
Tiền bạc phù [C] phiếm sống không lương tâm
Mai sau có [D] về mộ sâu thì [B,] đâu có mang được [Em] đâu
Đời người vấp [C] ngã mang bao cay đắng trãi qua muôn [D] ngàn phong ba
Ban ơi [Bm] hãy sống chất đúng tình [Em] nghĩa
Mình cùng bên [C] nhau bao nhiêu gian nan trãi qua muôn [D] ngàn phong ba
Bạn [Bm] ơi hãy nhớ thuở [Em] nào
Danh sách hợp âm (Click để tắt)