1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống gần Mẹ

Hoài Chiên - Nguyễn Khắc Xuyên
Nguồn: thanhcavietnam.net