1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống giới răn Chúa (Âm hưởng nhạc dân tộc)

Nguyên Nhung
Nguồn: thanhcavietnam.net