1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống phút hiện tai

Phạm Đức Huyến - Lời: ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Nguồn: thanhcavietnam.net