1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sông quê

Cuộn trang

* [Gm9] Hò....ơ....sông quê nước chảy đôi bờ Để anh chín dại mười khờ thương [Cm] em 1. Có một dòng [Bb] sông chảy tràn trong trí [Gm] nhớ Làng em bến [G7] lở, làng anh ở bến [Cm] bồi Mỗi ngày em [F] qua bên này sông đi [Bb] học Dưới bến con [Gm] đò chờ trong bóng mù [D7] u [G7] Nhánh mù [Cm] u con bướm vàng quanh [Gm] quẩn Anh bao chiều tàn thơ [Gm7] thẩn qua [Cm] sông Em tan trường [F] về con đò lên bến [Bb] lở Áo lụa như mây [D7] bay ngược gió sông [Gm] chiều ĐK: [Cm] Ơi, con sông [F] quê, bao năm đã lở đã [Bb] bồi Đời bể [Gm] dâu nên [Gm7] anh cũng dạt quê [Cm] người Chiều nay bỗng [C] nhớ cây mù [Gm] u Dòng sông in [C] bóng em chiều [Gm] thu Về đây mới [D7] biết Bên sông không còn mái nhà ngày [Gm] xưa 2. Sóng đời cuốn [Bb] trôi lỡ rồi sông bên [Gm] đó Nhà em đã [G7] bỏ làng đi mãi không [Cm] về Mỗi ngày bên [F] sông không còn em đi [Bb] học Ngọn gió reo [Gm7] buồn, buồn trong nhánh mù [D7] u [G7] Nhánh mù [Cm] u, con bướm vàng không [Gm] đậu Câu ca từ thuở thơ [Gm7] dại ru [Cm] sang Sông quê, trường [F] làng con đò trên cát [Bb] lở Cũng vì em [D7] xa mà thành điệu nhớ não [Gm] lòng.

Video hướng dẫn