1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sống trong niềm vui

Cuộn trang

1. Một [Am] đời lần trong đêm [C] tối Tình [F] yêu con nay như hao [Dm] mòn Một [E7] đời tìm trong thao [Am] thức Lòng [F] con ngập trang bao lỗi [G] buồn Chúa [Am] ơi xin thương giữ gìn [E] con Về [Dm] đây xin cả tâm [C] hồn Tin [F] rằng [G] Ngài là Thiên [C] Chúa Bên [F] Ngài [E7] hạnh phúc suốt [Am] đời. ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa [Dm] con, chính con trông [Em] cậy ở [Am] Ngài Lạy Chúa, lạy Chúa [Dm] con, hãy đưa con [Em] về sống trong niềm [Am] vui. 2. Gọi [Am] thầm rằng con hãy [C] nhớ Tình [F] yêu sẽ biến đổi phận [Dm] người Phận [E7] người từ trong tiếng [Am] khóc Một [F] mai tình Ngài cho tiếng [G] cười Chúa [Am] ơi con nay xin gửi [E] trao Đời [Dm] con những đắng cay khổ [C] sầu Nơi [F] Ngài [G] hồn con nương [C] náu Nỗi [F] vui [E7] từ nay thắm [Am] mầu. 3. Được [Am] Ngài được nguồn chân [C] lí Sự [F] sống ánh sáng cho cuộc [Dm] đời Vì [E7] Ngài là niềm vinh [Am] phúc Là [F] chén diệu huyền con lãnh [G] nhận Chúa [Am] ơi, chính Chúa gia nghiệp [E] con Từ [Dm] đây con đâu ước mơ [C] gì Tiếng [F] ca [G] hoà lên chan [C] chứa Tim [F] hồng [E7] đẹp qua bốn [Am] mùa. 4. Một [Am] ngày đời con có [C] Chúa Mùa [F] xuân mãi mãi không phai [Dm] tàn Một [E7] ngày vọng trông lên [Am] Chúa Cùng [F] đích trọn đời con ước [G] mong Chúa [Am] ơi xin đỡ nâng hồn [E] con Dìu [Dm] con những bước chân hy [C] vọng Bên [F] Ngài [G] hồn con vui [C] sống Ân [F] tình [E7] giờ đã thắm [Am] hồng.

Video hướng dẫn