highlight chords
Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi 
Đừng [E7] xô tôi ngã dưới [Am] chân người 
Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau 
Ta [Dm] xô biển lại sóng [E] về đâu ? 
[Am] Sóng bạc [Dm] đầu và núi chìm [Am] sâu 
[E] Ta về đâu đó 
[Am] Về chốn [Dm] nào mây phủ chiêm [E] bao 
[Am] Cạn suối nguồn bốn bề nương [Dm] dâu 
[E7] Ta tìm em nơi đâu ? 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] xô nhau 
Ta [Dm] xô biển lại sóng [Am] nằm đau 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi 
Đừng [E7] xô tôi ngã giữa [Am] tim người 
Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi 
Đừng [E7] cho tôi thấy hết [Am] tim người 
Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau 
Ta [Dm] xô biển lại sóng [E] về đâu ? 
[Am] Giấc ngủ [Dm] nào giường chiếu quạnh [Am] hiu 
[E] Trăng mờ quê cũ 
[Am] Người đứng [Dm] chờ gió đồng vi [E] vu 
[Am] Vạt nắng vàng nhắc lời thiên [Dm] thu 
[E7] Nhớ ngàn năm trôi qua 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] trôi xa 
Bao [Dm] năm chờ đợi sóng [Am] gần ta 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] âm u 
Đừng [E7] nuôi trong ấy trái [Am] tim thù 
Biển [Dm] sóng … biển sóng … đừng xô [Am] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sóng về đâu

Trịnh Công Sơn
Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi 
Đừng [E7] xô tôi ngã dưới [Am] chân người 
Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau 
Ta [Dm] xô biển lại sóng [E] về đâu ? 
[Am] Sóng bạc [Dm] đầu và núi chìm [Am] sâu 
[E] Ta về đâu đó 
[Am] Về chốn [Dm] nào mây phủ chiêm [E] bao 
[Am] Cạn suối nguồn bốn bề nương [Dm] dâu 
[E7] Ta tìm em nơi đâu ? 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] xô nhau 
Ta [Dm] xô biển lại sóng [Am] nằm đau 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi 
Đừng [E7] xô tôi ngã giữa [Am] tim người 
Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi 
Đừng [E7] cho tôi thấy hết [Am] tim người 
Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau 
Ta [Dm] xô biển lại sóng [E] về đâu ? 
[Am] Giấc ngủ [Dm] nào giường chiếu quạnh [Am] hiu 
[E] Trăng mờ quê cũ 
[Am] Người đứng [Dm] chờ gió đồng vi [E] vu 
[Am] Vạt nắng vàng nhắc lời thiên [Dm] thu 
[E7] Nhớ ngàn năm trôi qua 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] trôi xa 
Bao [Dm] năm chờ đợi sóng [Am] gần ta 
Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] âm u 
Đừng [E7] nuôi trong ấy trái [Am] tim thù 
Biển [Dm] sóng … biển sóng … đừng xô [Am] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com