1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sóng về đâu

Cuộn trang

Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi Đừng [E7] xô tôi ngã dưới [Am] chân người Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau Ta [Dm] xô biển lại sóng [E] về đâu ? [Am] Sóng bạc [Dm] đầu và núi chìm [Am] sâu [E] Ta về đâu đó [Am] Về chốn [Dm] nào mây phủ chiêm [E] bao [Am] Cạn suối nguồn bốn bề nương [Dm] dâu [E7] Ta tìm em nơi đâu ? Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] xô nhau Ta [Dm] xô biển lại sóng [Am] nằm đau Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi Đừng [E7] xô tôi ngã giữa [Am] tim người Biển [Am] sóng biển sóng đừng [E] xô tôi Đừng [E7] cho tôi thấy hết [Am] tim người Biển [F] sóng biển sóng đừng [E7] xô nhau Ta [Dm] xô biển lại sóng [E] về đâu ? [Am] Giấc ngủ [Dm] nào giường chiếu quạnh [Am] hiu [E] Trăng mờ quê cũ [Am] Người đứng [Dm] chờ gió đồng vi [E] vu [Am] Vạt nắng vàng nhắc lời thiên [Dm] thu [E7] Nhớ ngàn năm trôi qua Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] trôi xa Bao [Dm] năm chờ đợi sóng [Am] gần ta Biển [Dm] sóng biển sóng đừng [E] âm u Đừng [E7] nuôi trong ấy trái [Am] tim thù Biển [Dm] sóng … biển sóng … đừng xô [Am] nhau

Video hướng dẫn