highlight chords
Capo 1


[F]...Sometimes we wish for the [C]better
When [Dm]we have it good as it [Am]gets
[Bb]Sometimes the grass isn't gree[F]ner
As soon [Gm]as we find out, we [C]forget
[Am]Sometimes a fool doesn't [Dm]know he's a fool
[Am]Sometimes a dog, he don't [Dm]know he's a dog
[Bb]Sometimes I do stu[F]pid things to you
When I [Bb]really don't mean it [C]at all

chorus


Sometimes a [F]man is gon' be a [C]man
Its not an ex[Dm]cuse, its just how it[Am] is
Sometimes a [Bb]wrong, don't know that they [F]wrong
Sometimes the [Gm]strong, ain't always so [C]strong
Sometimes a [F]girl is gon' be a [C]girl
She don't want [Dm]to deal with all the drama in your [Am]world
God knows I don't [Bb]mean to give it to [F]you
So girl, I'm [Gm]sorry for the stupid [C]things
I wish I didn't do but I [F]do
(Đoạn cuối lên nửa tone)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sorry For The Stupid Things

Babyface
Capo 1


[F]...Sometimes we wish for the [C]better
When [Dm]we have it good as it [Am]gets
[Bb]Sometimes the grass isn't gree[F]ner
As soon [Gm]as we find out, we [C]forget
[Am]Sometimes a fool doesn't [Dm]know he's a fool
[Am]Sometimes a dog, he don't [Dm]know he's a dog
[Bb]Sometimes I do stu[F]pid things to you
When I [Bb]really don't mean it [C]at all

chorus


Sometimes a [F]man is gon' be a [C]man
Its not an ex[Dm]cuse, its just how it[Am] is
Sometimes a [Bb]wrong, don't know that they [F]wrong
Sometimes the [Gm]strong, ain't always so [C]strong
Sometimes a [F]girl is gon' be a [C]girl
She don't want [Dm]to deal with all the drama in your [Am]world
God knows I don't [Bb]mean to give it to [F]you
So girl, I'm [Gm]sorry for the stupid [C]things
I wish I didn't do but I [F]do
(Đoạn cuối lên nửa tone)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com