highlight chords
Intro: [G], [Cm7], [Am/c], [Em/b] [F#m7] [B7sus4] [B7] [Em], , , , .
What [Em]I gotta do to [G/d]make [Am7]you love me?
What [D]I gotta do to make [G]you care?
What [E]I do I do [G/d]when [Am7]lightning strikes me?
And [D]I wake to find that you're not [G]there
What [Em]do I do [G/d]to [Am7]make you want me?
What [D]I gotta do to be [G]heard?
What [Em]do I [G/d]say [Am7]when it's all over?
Sorry [D]seems to be the [G]hardest [D]word
It's [C]sad, so [B]sad
It's [G/d]a [C#m7]sad sad situation
And [Am7/c]it's [B7] [Em] [F#m7] [B7]getting more and more absurd
It's [C]sad, so [B]sad
Why [G/d]can' [A7]we talk it over
Oh [C]it seems to me
That [Am7]sorry seems to be [B7]the [Em]hardest word
[Em]What do I do [G/d]to [Am7]make you want me?
[D]What I gotta do to be [G]heard?
What [Em]do I [G/d]say [Am7]when it's all over?
Sorry [D]seems to be the [G]hardest [D]word
What [Em]do I do [G/d]to [Am7]make you love me?
What [D7]I gotta do to [G]be heard?
What [Em]do I do when lightning [Am]strikes me
What [C#m7]have I [B7]got to do?
What [Em]have I [Am]got to do?
[C#m7] [B] [G] [Cm7] [Am/c] [Em/b] [C#m7]
sorry [B7sus4]seems to [B7]be the [Em]hardest word
Outro: [G], [Cm7], [Am/c], [Em/b] [F#m7] [B7sus4] [B7, em], , ,
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sorry Seems To Be The Hardest Word

Elton John
Intro: [G], [Cm7], [Am/c], [Em/b] [F#m7] [B7sus4] [B7] [Em], , , , .
What [Em]I gotta do to [G/d]make [Am7]you love me?
What [D]I gotta do to make [G]you care?
What [E]I do I do [G/d]when [Am7]lightning strikes me?
And [D]I wake to find that you're not [G]there
What [Em]do I do [G/d]to [Am7]make you want me?
What [D]I gotta do to be [G]heard?
What [Em]do I [G/d]say [Am7]when it's all over?
Sorry [D]seems to be the [G]hardest [D]word
It's [C]sad, so [B]sad
It's [G/d]a [C#m7]sad sad situation
And [Am7/c]it's [B7] [Em] [F#m7] [B7]getting more and more absurd
It's [C]sad, so [B]sad
Why [G/d]can' [A7]we talk it over
Oh [C]it seems to me
That [Am7]sorry seems to be [B7]the [Em]hardest word
[Em]What do I do [G/d]to [Am7]make you want me?
[D]What I gotta do to be [G]heard?
What [Em]do I [G/d]say [Am7]when it's all over?
Sorry [D]seems to be the [G]hardest [D]word
What [Em]do I do [G/d]to [Am7]make you love me?
What [D7]I gotta do to [G]be heard?
What [Em]do I do when lightning [Am]strikes me
What [C#m7]have I [B7]got to do?
What [Em]have I [Am]got to do?
[C#m7] [B] [G] [Cm7] [Am/c] [Em/b] [C#m7]
sorry [B7sus4]seems to [B7]be the [Em]hardest word
Outro: [G], [Cm7], [Am/c], [Em/b] [F#m7] [B7sus4] [B7, em], , ,

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com