highlight chords
1. [Dm] Where are those happy days, [A7] they seem so hard to [Dm] find 
I try to reach for you, [A7] but you have closed your [Dm] mind 
[F] Whatever happened [C] to our love , [Gm] I wish I under-[Dm] stood 
It used to be so nice, [A7] it used to be so good.
Chorus: So when you're [C] near me, [Gm] darling can't you [Bb] hear me [F] SOS 
The love you [C] gave me, [Gm] nothing else can [Bb] save me [F] SOS 
When you're [Bb] gone (when you're gone)
How can [Db] I even [Eb] try to go [F] on 
When you're [Bb] gone (when you're gone)
Though I [Db] try how can [Db] I carry [F] on
2. [Dm] You seemed so far away [A7] though you were standing [Dm] near 
You made me feel alive, [A7] but something died I [Dm] fear 
[F] I really tried to [C] make it out , [Gm] I wish I under-[Dm] stood 
What happened to our love, [A7] it used to be so good.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

SOS

Abba
1. [Dm] Where are those happy days, [A7] they seem so hard to [Dm] find 
I try to reach for you, [A7] but you have closed your [Dm] mind 
[F] Whatever happened [C] to our love , [Gm] I wish I under-[Dm] stood 
It used to be so nice, [A7] it used to be so good.
Chorus: So when you're [C] near me, [Gm] darling can't you [Bb] hear me [F] SOS 
The love you [C] gave me, [Gm] nothing else can [Bb] save me [F] SOS 
When you're [Bb] gone (when you're gone)
How can [Db] I even [Eb] try to go [F] on 
When you're [Bb] gone (when you're gone)
Though I [Db] try how can [Db] I carry [F] on
2. [Dm] You seemed so far away [A7] though you were standing [Dm] near 
You made me feel alive, [A7] but something died I [Dm] fear 
[F] I really tried to [C] make it out , [Gm] I wish I under-[Dm] stood 
What happened to our love, [A7] it used to be so good.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com