highlight chords
Intro: x2
[Fm]L a la la la la [C]la l a la la
[Fm]L a la la [C]la la la la
Verse 1:
W [Fm]hen you're feeling [C]sa d and low
We will take you where you gotta go
Smiling, dancing, everything is free
All you need is positivity
Refrain:
[Fm]Co lors of the world
Spice up your life!
Every [C]boy and every girl
Spice up your life!
[Fm]People of the world
spice up your life!
[C]A hhh
Chorus:
[Fm]Sla m it to the left if
you're having a good time
[C]S hake it to the right if
ya know that you feel fine
[Fm]Chic as to the front ha ha
Uh uh [C]Go round
[Fm]Slam it to the left if
you're having a good time
[C]Sha ke it to the right if
ya know that you feel fine
[Fm]sh ake it to the front ha ha
[C]H i Ci Ya Hold tight
(Repeat Intro)
Verse 2:
Ye [Fm]llow man in [C]ti mbuktu
Color for both me and you
Kung fu fighting dancing queen
Tribal spacemen and
all that's in between
(Repeat Refrain and Chorus)
Bridge:
[Fm]Flam enco lambada
[C]bu t hip hop is harder
We [Fm]M oon-Walk the Foxtrot
then [C]Polk a the Salsa
[Fm]Sha ke it shake it
shake it haka!
[C]S hake it shake it
shake it haka!
[Fm]Arri ba! [C]Ah a!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Spice Up Your Life

Spice Girls
Intro: x2
[Fm]L a la la la la [C]la l a la la
[Fm]L a la la [C]la la la la
Verse 1:
W [Fm]hen you're feeling [C]sa d and low
We will take you where you gotta go
Smiling, dancing, everything is free
All you need is positivity
Refrain:
[Fm]Co lors of the world
Spice up your life!
Every [C]boy and every girl
Spice up your life!
[Fm]People of the world
spice up your life!
[C]A hhh
Chorus:
[Fm]Sla m it to the left if
you're having a good time
[C]S hake it to the right if
ya know that you feel fine
[Fm]Chic as to the front ha ha
Uh uh [C]Go round
[Fm]Slam it to the left if
you're having a good time
[C]Sha ke it to the right if
ya know that you feel fine
[Fm]sh ake it to the front ha ha
[C]H i Ci Ya Hold tight
(Repeat Intro)
Verse 2:
Ye [Fm]llow man in [C]ti mbuktu
Color for both me and you
Kung fu fighting dancing queen
Tribal spacemen and
all that's in between
(Repeat Refrain and Chorus)
Bridge:
[Fm]Flam enco lambada
[C]bu t hip hop is harder
We [Fm]M oon-Walk the Foxtrot
then [C]Polk a the Salsa
[Fm]Sha ke it shake it
shake it haka!
[C]S hake it shake it
shake it haka!
[Fm]Arri ba! [C]Ah a!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com