highlight chords
[G] When the night has come
And the [Em] land is dark
And the [C] moon is the [D] only light we'll [G] see
No I won't be afraid, no I [Em] won't be afraid
Just as [C] long as you [D] stand, stand by [G] me
[G] And darlin', darlin', stand by me
Oh [Em] stand by me
Oh [C] Stand [D] Stand by me, [G] stand by me
[G] If the sky that we look upon
Should tum- [Em] ble and fall
And the [C] mountains should [D] crumble to the [G] sea
I won't cry, I won't cry, no I [Em] won't shed a tear
Just as [C] long as you [D] stand, stand by [G] me
[G] And darlin', darlin', stand by me
Oh [Em] stand by me
Oh [C] Stand now [D] Stand by me, [G] stand by me
[G] Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh now [Em] stand by me
Oh [C] Stand now [D] Stand by me, [G] stand by me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Stand by me

Ben E. King
[G] When the night has come
And the [Em] land is dark
And the [C] moon is the [D] only light we'll [G] see
No I won't be afraid, no I [Em] won't be afraid
Just as [C] long as you [D] stand, stand by [G] me
[G] And darlin', darlin', stand by me
Oh [Em] stand by me
Oh [C] Stand [D] Stand by me, [G] stand by me
[G] If the sky that we look upon
Should tum- [Em] ble and fall
And the [C] mountains should [D] crumble to the [G] sea
I won't cry, I won't cry, no I [Em] won't shed a tear
Just as [C] long as you [D] stand, stand by [G] me
[G] And darlin', darlin', stand by me
Oh [Em] stand by me
Oh [C] Stand now [D] Stand by me, [G] stand by me
[G] Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh now [Em] stand by me
Oh [C] Stand now [D] Stand by me, [G] stand by me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com