1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi)

Cuộn trang

Hợp âm vòng 4 [Am] [F] [C] [G] [Am]Đã bao nhiêu đời nay, [F]nếm bao nhiêu mùi chua cay. [C]Tương lai chẳng biết là gì??? [G]hi sinh năm tháng xuân thì. Người[Am] đã quen với điều này : chỉ [F]có nam nhi mới là hay !!! Bao [C]nhiu nước mắt tủi hờn, bao [G]nhiêu kiếp sống ơ thờ.... ĐK : Người hãy bíết [Am]rằng, nếu trong cuộc đời : ko có chúng [F]ta sao kêu tên cuộc đời??? Đừng [C]dựa vào ai ???, đừng để họ muốn tương [G]lai !!! Hãy bước ra [Am]đi nếu ai còn khinh khi, bỏ lại phía sau [F]lưng đừng nghi ngại gì ??? Cuộc [C]đời trong tay chúng ta, mình [G]cùng ngang vai sánh với nam nhi..... [Am]nà na ná nà na....[F]........na[C].... na....[G]..... ( x2)

Video hướng dẫn