highlight chords
Hợp âm vòng 4 [Am]  [F]  [C]  [G]


[Am]Đã bao nhiêu đời nay, [F]nếm bao nhiêu mùi chua cay.
[C]Tương lai chẳng biết là gì??? [G]hi sinh năm tháng xuân thì.
Người[Am] đã quen với điều này : chỉ [F]có nam nhi mới là hay !!!
Bao [C]nhiu nước mắt tủi hờn, bao [G]nhiêu kiếp sống ơ thờ....
ĐK :
Người hãy bíết [Am]rằng, nếu trong cuộc đời : ko có chúng [F]ta sao kêu tên cuộc đời???
Đừng [C]dựa vào ai ???, đừng để họ muốn tương [G]lai !!!
Hãy bước ra [Am]đi nếu ai còn khinh khi, bỏ lại phía sau [F]lưng đừng nghi ngại gì ???
Cuộc [C]đời trong tay chúng ta, mình [G]cùng ngang vai sánh với nam nhi.....
[Am]nà na ná nà na....[F]........na[C].... na....[G]..... ( x2)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Stand For Girls (Khí Phách Nữ Nhi)

Phương Uyên
Hợp âm vòng 4 [Am]  [F]  [C]  [G]


[Am]Đã bao nhiêu đời nay, [F]nếm bao nhiêu mùi chua cay.
[C]Tương lai chẳng biết là gì??? [G]hi sinh năm tháng xuân thì.
Người[Am] đã quen với điều này : chỉ [F]có nam nhi mới là hay !!!
Bao [C]nhiu nước mắt tủi hờn, bao [G]nhiêu kiếp sống ơ thờ....
ĐK :
Người hãy bíết [Am]rằng, nếu trong cuộc đời : ko có chúng [F]ta sao kêu tên cuộc đời???
Đừng [C]dựa vào ai ???, đừng để họ muốn tương [G]lai !!!
Hãy bước ra [Am]đi nếu ai còn khinh khi, bỏ lại phía sau [F]lưng đừng nghi ngại gì ???
Cuộc [C]đời trong tay chúng ta, mình [G]cùng ngang vai sánh với nam nhi.....
[Am]nà na ná nà na....[F]........na[C].... na....[G]..... ( x2)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com